Työ Bangladeshissa aiempaa enemmän paikallisten käsiin

Työaluevastaava Mikko Puhalainen vieraili Bangladeshissa vuoden 2019 lopulla yhdessä Hanna Lindbergin ja Päivi Eshelmanin kanssa. Työ ruokaturvahankkeen kohteissa puhutteli, ja sen vaikutukset maan tulevaisuuden rakentamisessa ovat ilmeiset. Kylväjä tekee työtä ruokaturvan parantamiseksi maaseudun maattomien päivätyöläisten parissa.

– Monet ovat tottuneet elämään päivätulon varassa, suoraan kädestä suuhun, tulevaisuutta ei juuri suunnitella.

Puhalainen havaitsi eriarvoistumisen kasvaneen eri väestöryhmien välillä ja työalueella jopa kolmannes alle viisivuotiaista on aliravittuja. Siitä huolimatta, että maa on edelleen hyvin köyhä, kehitystä on tapahtunut. Vuonna 2015 Maailmanpankki määritteli Bangladeshin alemman keskitulotason maaksi. Pari vuotta sitten YK ilmoitti poistavansa Bangladeshin vähiten kehittyneiden maiden listalta vuonna 2024.

Kylväjän työalue on maan luoteisosassa. Bangladesh Lutheran Mission – Finnish (BLM-F) tekee työtä lähinnä Naogaonin alueella. Työntekijämme ovat Lutheran Aid to Medicine in Bangladeshin (LAMB) työyhteydessä  Parbatipurissa.

Mikko Puhalainen näkee, että ruokaturvahankkeen myötä tapahtuva paikallisten kouluttaminen moninkertaistaa työn merkittävyyden. Hän iloitsee kohtaamistaan työn välittömistä ja tulevaisuuden hyödynsaajista:

– Oli huikeaa kuulla kyläläisten tarinoita, nähdä maaseudulla yksinkertaisissa oloissa elävien ihmisten rakentavan ja kehittävän omaa yhteisöään. He ovat kiitollisia mahdollisuuksista, sekä koulutuksesta että välineistä, joita he olivat suomalaisten rahoittamien hankkeiden kautta saaneet. Heidän tarkoituksensa on jatkaa itsenäisesti hanketuen päättymisen jälkeen.

Maan 160 miljoonaisen väestön valtauskonto on islam ja kristittyjä on vain noin 0,5 prosenttia väestöstä. Joidenkin ryhmien tiukat uskonnolliset asenteet ovat kristittyjä kohtaan negatiivisia, erityisesti osassa maata.

– Työalueellamme asenteet ovat pääosin suvaitsevia ja kohteliaita. Haasteita maassa aiheuttavat muun muassa se, että Bangladesh on yksi maailman tiheimmin asutuista maista. Terveys- ja koulutuspalvelut ovat puutteellisia. Bangladeshin työllisyystilanne on verrattain huono, Puhalainen kertoo.

Pakolaistilanne koskettaa myös Bangladeshia ja maahan on saapunut noin miljoona pakolaista naapurimaasta viimeisten vuosien aikana. Bangladeshilaiset ymmärtävät heidän avuntarpeensa, mutta ovat huolissaan myös omasta toimeentulostaan. Maahan on saapunut useita ulkomaalaisia järjestöjä, jotka haluavat auttaa pakolaisia.

– Kylväjän tavoitteena on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä eri kansojen keskuudessa ja Jeesuksen lähetyskäskyn perusteella erityisesti siellä, missä on vähän tai ei lainkaan kristittyjä ja kirkkoja. Bangladesh on juuri tällainen alue.

BLM-F jatkaa itsenäistymisprosessia kehittymällä paikallisvetoisemmaksi ja itsenäiseksi järjestöksi. Lähetit toimivat edelleen BLM-F:n neuvonantajina, mutta vähitellen laskevalla panoksella. Työntekijöitä maassa tarvitaan työalueemme tehtävissä edelleen.