Vastaus Espoon seurakuntayhtymän kirkkovaltuuston kysymyksiin

22.2.2013  Espoon seurakuntayhtymälle

Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjän vastaus Espoon yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän ponnen kysymyksiin

Kylväjä sitoutuu samaan, Raamattuun perustuvaan kristilliseen uskoon kuin Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja noudattaa kirkon virallisissa päätöksissä kirjattuja, nyt voimassa olevia linjauksia, mukaan lukien kysymyksissä esitetyt tasa-arvoasiat. Kylväjä odottaa perustellusti pitäytymistä Raamattuun ja kirkon linjauksiin niitä kaventamatta myös muilta kirkon toimijoilta.

Vastaukset kysymyksiin

  1. a.     Salliiko järjestö työntekijöilleen ja jäsenilleen omantunnonvapauden suhteessa naisten pappeuteen ja rekisteröityyn parisuhteeseen?

Sallii. Samaa odotamme myös perustellusti seurakuntayhtymältä kaikkiin lähetysjärjestöihin päin.

  1. b.     Tekeekö järjestö hengellistä ja muuta yhteistyötä naispuolisten pappien ja parisuhteensa rekisteröineiden ja heitä tukevien pappien ja piispojen kanssa?

Sitoudumme Suomen ev.lut. kirkon avioliittonäkemykseen. Toimimme seurakunnissa seurakuntien ehdoilla. Viittamme 14.2.2012 Espoon seurakuntayhtymälle antamaamme kattavaan vastaukseen.

Ulkolähetysjärjestönä tärkeitä yhteistyökumppaneitamme kohdealueilla ovat kirkot ja eri järjestöt. Etiopiassa useita lähetysjärjestöjä koskettava yhteistyö Mekane Yesus -kirkon kanssa on voinut jatkua, koska kirkkomme opetus avioliitosta ei ole muuttunut. Sen sijaan Ruotsin kirkon ja ELCAn osalta lähetysyhteistyö Etiopiassa on päättynyt niiden muutettua avioliittokäsitystään. Kirkkomme voimassa olevat linjaukset mahdollistavat lähetysjärjestöille ekumeenisten suhteiden säilymisen ja yhteistyön jatkumisen työalueilla.

Kotimaassa Kylväjä haluaa tehdä yhteistyötä kaikkien niiden yhteisöjen kanssa, jotka ovat kiinnostuneet lähetystyöstä Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti ja joiden voidaan olettaa pitävän kiinni myös kirkkomme virallisista linjauksista. Ensisijaisia yhteistyökumppaneita ovat kirkkomme paikallisseurakunnat, joiden ehdoilla käytännössä toimimme. Naispappeus ei ole tällöin este yhteistyölle ja luotamme siihen, että seurakunnissa kunnioitetaan kirkon virallisia linjauksia mm. avioliitosta miehen ja naisen välisenä liittona. Sama luottamus koskee luonnollisesti myös kaikkia piispojamme.

Kiitämme Espoon seurakuntia hyvästä yhteistyöstä. Ensi kesänä, jos Jumala suo, vietämme Lähetyksen kesäpäiviä 14.-16.6.2013 Kauniaisissa, jossa piispa Tapio Luoma siunaa yhdessä arkkipiispa Andres Põderin kanssa uusia työntekijöitä oman kirkkomme ja Viron kirkon lähetystyöntekijöiksi.