Siirry sisältöön

Kollekter 2023


Kollektsöndag 30.4.2023

Teologisk utbildning i de växande kyrkorna i Afrika och Asien
Behovet av teologisk utbildning är det mest brännande av alla den missionariska kyrkans behov. I många livskraftiga kyrkor begränsas tillväxten av bristen på utbildade ledare och arbetstagare. De mest levande och snabbast växande protestantiska kyrkorna är i dag Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien samt kyrkorna i Ostasien. Missionsorganisationen Såningsmannen stöder dessa och de unga kyrkorna i Främre Asien, varav många i hög grad har flyktingbakgrund, genom att via mångsidig utbildning stärka deras tillväxt.Rekommenderad kollekt 2023

Arbete bland judar i Israel, Ukraina och Sankt Petersburg
Såningsmannen för vidare glädjebudskapet om Israels Messias till representanter för det judiska folket i Israel, Ukraina och Sankt Petersburg. Detta gör vi genom att förkunna, tjäna och utbilda. Vi bygger likaså broar mellan messianska judar, det vill säga judar som tror på Jesus, och kristna. Vi stöder den messianska rörelsen för att vittnesbördet om Jesus ska stärkas och få judiska former. I ljuset av den svåra historien om relationen mellan kyrkan och judarna är detta särskilt viktigt. Växelverkan och kontakt gör det möjligt för oss att tillsammans lära oss om Bibeln och vår tros rötter, samt förebygger antisemitism.