Siirry sisältöön

Vi vill gå till de onådda –


för att Guds rike skall spridas

Vi arbetar för att Guds rike skall spridas speciellt till sådana områden där det finns endast få eller inga kyrkor eller kristna.

Vår missionssyn är holistisk, till den hör förkunnandet av evangelium, förbättrandet av de samhälleliga livsvillkoren och arbete för en bestående utveckling.

Vi är en av Finlands evangelisk lutherska kyrkas officiella missionsorganisationer Utrikesministeriet är vår mångåriga samarbetspartner i utvecklingsbistånd.

· Som pionjärer för vi evangeliet till områden och folk som ännu inte har hört om Jesus Kristus.

· Vi tror på samarbete – vi samarbetar med nationella lutherska kyrkor, med andra missionsorganisationer och med olika internationella och lokala aktörer.

· Privata donatorer står för mer än hälften av verksamhetens finansiering. Dessutom får vi understöd via samarbetsavtal och testamenten. Utrikesministeriet har beviljat statsbidrag för våra biståndsprojekt. Vår årsbudget är 5 miljoner euro, varav 75,5 % används för arbetet utomlands.

· Såningsmannen grundades år 1974.

· Namnet Såningsmannen kommer från Matteus 13:37-38 där det står: ”Den som sår den goda säden är Människosonen, åkern är världen…”