Siirry sisältöön

Perustehtävä
Kylväjän tehtävä on edistää Jumalan valtakunnan leviämistä eri kansojen keskuuteen Jeesuksen lähetyskäskyn perusteella.

Toiminta-ajatus
Kylväjä on evankelis-luterilainen, Raamattuun sitoutuva kirkon ulkolähetysjärjestö, joka lähettää lähetystyöntekijöitä edistämään Jumalan valtakunnan etenemistä erityisesti siellä, missä on vähän tai ei lainkaan kristittyjä ja kirkkoja.
Kylväjä sitoutuu kokonaisvaltaiseen lähetysnäkemykseen, johon kuuluu evankeliumin julistaminen sekä yhteisöjen elinolosuhteiden kohentamiseen ja kestävään kehitykseen tähtäävä palvelu.

Arvot ja periaatteet

 1. Lähdemme ja lähetämme kiitollisina ristin sovituksesta. Tunnustamme Jeesuksen koko maailman ainoaksi Pelastajaksi.
 2. Teemme seurakuntaa synnyttävää työtä siellä, missä Kristusta ei tunneta. Pidämme evankeliumia kaikkien ihmisten oikeutena.
 3. Rakastamme ja kunnioitamme kaikkia ihmisiä. Kohtelemme heitä tasapuolisesti Jumalan luomina persoonina riippumatta heidän iästään, sukupuolestaan ja uskonnollisesta, yhteiskunnallisesta, kulttuurillisesta tai rodullisesta taustastaan.
 4. Toimimme yhteistyöhakuisesti.

  Oppiperusta
  Pyhä Raamattu on meidän uskomme, elämämme ja opetuksemme ylin ohje, ja sen mukaan kaikkea oppia on tutkittava ja arvosteltava. Ohjeenamme ovat myös Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjat.

  Korostamme erityisesti seuraavaa:
  1. Koko Raamattu on Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt ja on Jumalan sanana ehdoton totuus.

  2. Kolmiyhteinen Jumala on Sanallaan luonut maailmankaikkeuden. Historiassa tapahtuneessa syntiinlankeemuksessa ihminen saatanan houkutuksesta asettui vastustamaan Jumalan pyhää tahtoa, joutui eroon Hänen yhteydestään ja Hänen vihansa alaiseksi. Lankeemuksen jälkeen ihmiset syntyvät synnin läpikotaisin turmelemina ja ovat luonnollisessa tilassaan saatanan orjia. Ihminen ei voi eikä tahdo rakastaa Jumalaa ja lähimmäistään eikä pelastaa
  itseään tästä tilasta.

  3. Rakkaudessaan Jumala lähetti ainoan Poikansa, joka syntyi neitsyt Mariasta todelliseksi ihmiseksi. Synnittömänä Kristus sovitti ristinkuolemallaan maailman Jumalan kanssa ja kantoi synnin, syyllisyyden ja rangaistuksen sekä valmisti syntisille vapahduksen synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Jumalan herättämä Kristus nousi kuolleista ruumiillisesti ja astui taivaaseen.

  4. Kun ihminen ottaa uskossa vastaan Kristuksen omakohtaisena Vapahtajanaan, Jumala ei lue hänelle hänen syntejään, vaan antaa ne Kristuksen tähden anteeksi ja pukee hänet Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen: Jumala vanhurskauttaa ihmisen yksin armosta uskon kautta. Kun ihminen on uudestisyntynyt ja siirtynyt armotilaan, hän pysyy kuitenkin syntisenä ja tarvitsee uudistuvaa anteeksiantamusta Jeesuksen veressä ja yhä kokonaisempaa
  antautumista hänessä asuvan Pyhän Hengen hallintaan.

  5. Kaste ja ehtoollinen, joissa armo tarjotaan, ovat Jumalan teko ja lahja uskon herättämiseksi ja vahvistamiseksi. Ilman uskoa sakramentteihin yhdistettyyn Jumalan sanaan sen lupaukset jäävät toteutumatta.

  6. Jumalan seurakunta on kaikkien Pyhästä Hengestä syntyneiden
  uskovien yhteisö, jossa evankeliumia puhtaana julistetaan ja sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan. Kristuksen omat ovat yhtä Pyhässä Hengessä, joka tekee heidät Kristuksen todistajiksi ja lähimmäisen palvelijoiksi seurakunnan rakentamiseksi.

  7. Seurakunta odottaa Kristuksen toista tulemista. Viimeisellä tuomiolla uskovat saavat omistaa heille varatun iankaikkisen ilon ja epäuskoiset tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen.

Avioliittokanta
Lähetysyhdistys Kylväjä tunnustaa sen Raamatusta nousevan opetuksen, jonka mukaan Jumala tarkoitti avioliiton yhden miehen ja yhden naisen elämän kestäväksi liitoksi. Tämä on myös luterilaisten tunnustuskirjojen opetus avioliitosta.

Globaalissa ympäristössä liitymme tässä kristikunnan ekumeeniseen valtavirtaan. Klassinen opetus avioliitosta mahdollistaa Kristuksen kirkon mission myös sellaisissa kulttuuri- ja us-kontokonteksteissa, joissa avioliittokäsitys on klassisen kristillisen kannan suuntainen.