Keski-Aasia

Lähetystyön tehtävä on saattaa evankeliumi kaikkien ihmisten ulottuville. Siksi Kylväjä on alusta lähtien ollut mukana myös Keski-Aasiassa muslimien parissa tehtävässä työssä.

Köyhissä ja epävakaissa oloissa elävät ihmiset tarvitsevat monenlaista tukea ja apua elämäänsä. Kylväjän toiminnassa terveydenhuollolla on aina ollut merkittävä asema. Viime vuosina muun muassa mielenterveystyö on painottunut alueen ihmisten auttamisessa.

Keski-Aasiassa toimimme kansainvälisen kristillisen avustusjärjestön työyhteydessä. Yhdessä paikallisten viranomaisten ja väestön kanssa suunnitelluilla ja toteutetuilla terveydenhuollon sekä yhteisön kehittämisen projekteilla pyritään luomaan parannusta väestön sosiaalisiin ja materiaalisiin tarpeisiin ja puutteisiin. Kylväjä on yhteistyöjärjestönsä kautta mukana myös Keski-Aasiassa meneillään olevassa vähemmistökielen tutkimushankkeessa, jossa tutkitaan kolmen eri valtion alueella puhuttavaa kieltä.

Tärkeimpiä asioita muslimienkin keskuudessa toimittaessa on olla lähimmäinen niille ihmisille, joita kohtaamme. Työntekijöidemme toimiessa eri ammateissa syntyy ystävyyssuhteita, jotka avaavat tien myös evankeliumin sanomalle. Tällainen työ on pitkäjänteistä rinnalla elämistä.

 

Rukoilemme

  • rauhaa alueelle
  • kristilliselle yhteistyöjärjestöllemme viisautta ja mahdollisuuksia jatkaa työtään hyvin kaikista haasteita huolimatta
  • paikallisille Kristuksen seuraajille rohkeutta ja kasvua Jumalan sanan tuntemisessa

Keski-Aasia-aiheisia uutisia

Kylväjä mukana vähemmistökielen tutkimushankkeessa Keski-Aasiassa

Silmäterveystyön potilasmäärät jatkavat kasvua

 

Sää ja aika Keski-Aasiasta

Keski-Aasia
Suomi