Kehitysyhteistyö

Kylväjä on saanut Suomen valtion kehitysyhteistyövaroja vuodesta 1979 lähtien lukuisille hankkeilleen. Hankkeet ovat oleellinen osa Kylväjän työtä, siinä ihmisten kohtaaminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti moninaisen palvelun kautta.

Tällä hetkellä hankkeita on Kylväjän työalueilla Bangladeshissa, Keski-Aasiassa, Mongoliassa ja Etiopiassa. Hankkeissa työskentelee Kylväjän lähettämiä, paikallista kieltä ja kulttuuria tuntevia suomalaisia asiantuntijoita.

Vuonna 2019 Kylväjä toteuttaa Suomen valtion kehitysyhteistyömäärärahoin kolmea kehitysyhteistyöhanketta. Hankkeisiin tarvittava noin 15 prosentin omavastuuosuus rahoitetaan vapaaehtoisrahoituksella ja seurakunnilta saatavana tukena. Hankkeiden kokonaiskustannuksista Suomeen jäävien hallintokulujen osuus on 10 prosenttia, ja kotimaan tiedotuksen osuus lisäksi noin viisi prosenttia.

Tällä hetkellä sekä Suomen valtion rahoittamia että muita kehitysyhteistyöhankkeita on Kylväjän työalueilla Bangladeshissa, Keski-Aasiassa, Mongoliassa ja Etiopiassa. Hankkeissa työskentelee Kylväjän lähettämiä, paikallista kieltä ja kulttuuria tuntevia suomalaisia asiantuntijoita. 

Ihmisarvo kuuluu kaikille

Kehitysmaissa toteutettavat hankkeemme heijastavat järjestömme arvomaailmaa. Meille kristillisen arvomaailman mukaisesti jokainen ihminen on arvokas Jumalan luomana ihmisenä. Jokaisen ihmisen äänen tulee kuulua ja heidät tulee tunnustaa osaksi yhteiskuntaa. Jokaisen ihmisen kunnioittaminen ja erilaisuuden hyväksyminen, suvaitsevuuden edistäminen ja moniäänisyyden toteuttaminen ovat keskeisiä asioita arkisessa työssämme.

Toimintamme alusta saakka tyttöjen ja naisten kouluttaminen on ollut tärkeä osa työtämme, samoin heidän terveysolojensa parantaminen. Toinen pitkäaikainen teemamme on  vammaisten aseman parantaminen, koska heidän asemansa on monissa maissa vaikea, joissain todella vaikea. Olemme saaneet näyttöä, että joskus melko yksinkertaisillakin keinolla asioihin tulee korjausta.

Toteutamme seuraavia hankkeita:

Bangladesh

Ruokaturvahanke

Hanke parantaa ruokaturvaa ja ehkäisee aliravitsemusta Luoteis-Bangladeshissa. Hankkeen keskeisiin toimintoihin kuuluu säästöryhmien ja osuuskuntien muodostaminen ja niiden vahvistaminen köyhimmissä yhteisöissä, tulonhankintakoulutukset, maatalouskoulutukset sekä kotipuutarhojen perustamiseen ja kotieläinten kasvatukseen kannustaminen. Lisäksi hankkeessa annetaan terveyskasvatusta ja ravitsemusneuvontaa sekä toteutetaan lasten painonseurantaa. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen ulkoministeriön kanssa. Löydät lisää tietoa täältä.

Terveys- ja turvallisuushanke

Hanke lisää Luoteis-Bangladeshin kyläyhteisöjen turvallisuutta ja hätävalmiutta. Hankkeessa järjestetään muun muassa ensiapukursseja ja koulutetaan kylälääkäreitä ja äitiysneuvojia. Löydät lisää tietoa täältä.

Kylväjän kehitysyhteistyön YouTube-kanavalla on videoita Bangladeshista.

 

Mongolia

Yksinhuoltajien voimaannuttaminen Mongolian maaseudulla

Hanke parantaa mongolialaisten yksinhuoltajien pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Koulutus antaa yksinhuoltajavanhemmille valmiuksia myös pienyrittäjyyteen. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen ulkoministeriön kanssa. Löydät lisää tietoa täältä.

Synnytysterveyspalvelujen parantaminen

Hanke pyrkii takaamaan, että etenkin liikuntavammaiset saavat lisääntymisterveyspalveluita Mongoliassa. Hankkeessa perustetaan vertaisryhmiä pyörätuolinkäyttäjille sekä koulutetaan ja varustetaan yhteen synnytyssairaalaan pyörätuoliasiakkaille soveltuva synnytysosasto. Hanke toteutetaan yhteistyössä Suomen ulkoministeriön kanssa. Löydät lisää tietoa täältä.

 

Keski-Aasia

Mielenterveystyö

Sodan  runteleman alueen ihmisten yleisimpiä mielenterveysongelmia ovat masennus, ahdistuneisuus ja posttraumaattinen oireyhtymä. Parantumista vaikeuttavat moninaiset seikat perheenjäsenten häpeän tunteesta vanhoihin perinteisiin ja koulutetun terveydenhoitohenkilökunnan ja tarkoituksenmukaisten tilojen puutteeseen.

Ensimmäinen mielenterveyshankkeemme käynnistyi alueella vuonna 1996. Vuonna 2013 Kylväjä käynnisti yhteistyöjärjestömme kanssa mielenterveyshankkeen uudella alueella. Hankkeessa on vahva ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen ulottuvuus ja siihen liittyy median kautta toteutettava vaikuttamistyö. Hankejakso päättyi vuoden 2017 lopussa. Löydät lisää tietoa täältä.

Mielenterveystyön eri hankkeissa on johtavissa tehtävissä myös naisia, mikä ei ole aivan tavallisinta. He tarvitsevat tukea työskentelyynsä ja taitojensa kehittämiseen. Tällä hetkellä työntekijämme palvelee näiden naisten tukena.

Etiopia

Ruokaturvahanke 

Ruokaturvahankkeella parannetaan kuivilla seuduilla asuvien ruokaturvaa kehittämällä viljelymenetelmiä hedelmällisemmiksi ja lisäämällä tietotasoa. Ruokaturvan kehittäminen auttaa koko yhteisöä ja kohentaa sen taloudellista tilannetta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Norjan luterilaisen lähetysliiton (NLM) kanssa ja sen rahoittajana on Norjan valtio. Löydät lisää tietoa täältä. 

Somalien koulutushanke 

Mekane Yesus-kirkon ja NLM:n kanssa yhteistyössä toteutettavan somalien koulutushankkeen (The Somali Education Program, SEP) tavoitteena on auttaa lukutaidottomien somalinaisten ja haavoittuvassa asemassa olevien orpolasten koulutustarpeissa. 

Rukoilemme

  • viisautta uusien hankkeiden suunnitteluun, jotta tehtäisiin sellaisia suunnitelmia, joiden kautta on mahdollista tavoittaa ja auttaa kaikkein köyhimpiä ja haavoittuvimpia ihmisiä.
  • hankkeiden hyödynsaajien puolesta: naisten, lasten, vammaisten ja etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien puolesta, että he oivaltaisivat olevansa Jumalan luomia, arvokkaita ihmisiä.
  • hankkeiden työntekijöille viisautta, iloa ja voimia työhönsä.