Siirry sisältöön

Sosioekonomisen osallistumisen vahvistamishanke


SOSIOEKONOMISEN OSALLISTUMISEN VAHVISTAMISHANKE

Bangladesh 2022–2024

Bangladeshin taloudellisesta kehityksestä huolimatta naiset, etniset vähemmistöt ja vammaiset henkilöt ovat yhä marginaalissa. Usein heiltä evätään työllistymismahdollisuudet ja heillä on heikompi pääsy koulutukseen. Erityisesti vammaiset naiset ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvat naiset kohtaavat monenlaista syrjintää ja ovat alttiina oikeuksiensa loukkaamiselle. Heidän toimeentulonsa on usein epävarmaa ja sosiaalinen asema heikko. Heitä laiminlyödään jopa päätöksenteossa omissa kodeissaan tai henkilökohtaisia asioita koskevissa päätöksissä, jotka koskevat esimerkiksi heidän terveyttään ja liikkumistaan.

Maaseutualueilla Luoteis-Bangladeshissa heikossa asemassa olevien naisten, erityisesti vammaisten naisten, ääriköyhien ja etnisiin vähemmistöihin kuuluvien, sosioekonomista osallistumista parannetaan:

  • heidän päätöksentekoa perhe-elämässä
  • heidän tulonhankintamahdollisuuksia ja taloudellisten resurssien hallinnan kasvua
  • vahvistamalla yhteisöjä sosiaalisen muutoksen toimijoina vammaisten henkilöiden oikeuksien edistämisessä

Projekti toteutetaan kohdealueen köyhimmillä seuduilla. 2000 syrjäseudulla asuvaa naista käynnistävät ja osallistuvat säästöryhmiin ja osuuskuntiin. Säästöryhmät saavat erilaisia maatalous- ja ympäristökoulutuksia, koskien muun muassa kotipuutarhan viljelyä ja hoitamista. 30 vammaista ihmistä osallistuu vammaisjärjestön luomiseen. 25 kylässä perustetaan kyläkehityskomitea.

Komitean tarkoitus on tuoda yhtenäisyyttä kylään auttamalla tunnistamaan vaikeuksien lähteitä ja selvittämällä konflikteja yhteisön jäsenten tai ryhmien välillä.

Tuloksia vuodelta 2022

  • 100 säästöryhmää perustettiin ja niihin osallistui 2107 naista. Naiset säästävät säännöllisesti pienen summan rahaa. Tätä kerättyä rahaa käytetään yhteiseksi hyväksi ryhmän sopimalla tavalla.
  • 800 naista osallistui kotipuutarhakoulukseen, 100 naista sai siemeniä kasvatettavaksi ja yli 2000 ihmistä sai hedelmäpuiden taimia. Nyt he voivat syödä itse kasvattamiaan vihanneksia ja hedelmiä sekä saavat lisäksi pientä tuloa myymällä ylimääräisiä vihanneksia.
  • 20 vammaista ihmistä osallistui kanankasvatuskoulutukseen ja he saivat 6 kanaa kasvatettavaksi. 5 vammaista ihmistä sai rahallista pienyritystukea. Hanke tuki vammaisten lasten koulussa käyntiä, auttoi heitä saamaan terveyspalveluita, kuten fysioterapiaa sekä parempaa ravitsemusta.