Juutalaistyö

Kylväjä on järjestönä nähnyt tarpeelliseksi olla alusta asti eri tavoin mukana viemässä todistusta Messiaasta juutalaisten pariin. Pakanakansoihin kuuluvina kristitytkin ovat päässeet osallisiksi Israelin Jumalan hyvyydestä ja ovat juutalaisille velkaa sen, että jakavat evankeliumin heidän kanssaan.

Monien kirkkokuntien ja järjestöjen luopuessa juutalaislähetyksestä Kylväjässä sitä pidetään edelleen teologisena perusarvona. Juutalaisevankeliointi on yhtä aikaa sekä samanlaista että erilaista kuin muiden kansojen parissa tehtävä työ. Juutalaisille ei viedä kristillisyyttä, vaan heitä kutsutaan palaamaan uskon juurille ja Jumalan Israelin kansan kanssa tekemiin lupauksiin ja uskomaan Messias-Jeesukseen lupausten täyttymyksenä.

Maailmassa on noin 16 miljoonaa juutalaista, joista 6,3 miljoonaa asuu Israelissa ja 5,7 miljoonaa

Yhdysvalloissa. Kylväjä tekee juutalaistyötä Israelissa, Ukrainassa ja Venäjällä Pietarissa.

 

 Rukoilemme

  • että juutalaiset eri puolilla maailmaa tunnistaisivat Jeesuksen omana Messiaanaan
  • yhteyttä arabikristittyjen ja messiaanisten juutalaisten välille ja messiaanisen liikkeen eri seurakuntien välille
  • kohtaamisten puolesta
  • työntekijöittemme viisumien puolesta

 

Lisätietoja Kylväjän työstä juutalaisten parissa

Juutalaistyön uutiskirje 1/2020

Juutalaistyön uutiskirje 1/2019

Juutalaistyön uutiskirje 2/2018