Siirry sisältöön

LÄHETYSTYÖNTEKIJÄKOULUTUS

Valmennamme pitkäaikaiseen lähetystyöhön lähtevät lähetystyöntekijäkoulutuksessa, joka kestää kokonaisuudessaan noin vuoden. Haku koulutukseemme on jatkuvaa.

Moduulimuotoinen monimuotokoulutus alkaa syyskuussa 2024. Koulutuksen voi suorittaa oman työn ohella. Koulutus sisältää itsenäistä työskentelyä sekä etä- että lähitapaamisia.

Koulutus suunnitellaan osittain yksilöllisesti ottaen huomioon hakijan aiemmat opinnot / koulutus, kokemus, vahvuudet sekä osaamistarpeet lähetystyön näkökulmasta.

Koulutukseen kuuluu myös Kirkon lähetystyön keskuksen (KLK) järjestämät moduulit (2 kpl) Kirkon kansainvälisen työn erityiskoulutuksesta.

Koulutus käydään omalla kustannuksella. Lähetystyöntekijäkoulutuksen aikana arvioidaan vielä yhdessä kurssilaisen valmiutta lähetystyöhön ja lähtemisen ajankohtaisuutta. Varsinainen päätös työalueelle lähettämisestä tehdään koulutuksen aikana tai sen jälkeen. Koulutuksen suorittaneet siunataan ja valtuutetaan kirkon lähetystyöntekijöiksi.

LÄHETYSTYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSUHDE

  • Työsuhde on määräaikainen.
  • Palkkaus kristillisten järjestöjen työehtosopimuksen mukainen.
  • Ensimmäinen työkausi on tavallisesti viisi vuotta, josta ensimmäisen vuoden aikana keskitytään paikallisen kielen opiskeluun ja kulttuuriin perehtymiseen.
  • Työkausiin sisältyy työjaksoja kotimaassa lähettävien seurakuntien sekä lähettäjätiimin parissa noin joka toinen vuosi.
  • Tavoitteena on tehdä työtä pitkäjänteisesti, minkä mahdollistamiseksi 2–5 vuoden jatkotyökausista neuvotellaan kunkin päättyvän työkauden lopussa.

MITÄ TARVITSET?

  • Ammatillisen koulutuksen ja kahden vuoden työkokemuksen.
  • Henkilökohtaisen uskon Jeesukseen omana Vapahtajana, vahvan kristityn identiteetin ja halun viedä evankeliumia eteenpäin.
  • Sitoutumisen Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen ja Kylväjän oppiperustaan.
  • Riittävän terveyden ja henkiset voimavarat työskennellä haastavissakin olosuhteissa.
  • Kulttuurien välisessä työssä erilaisuuden kunnioitus sekä kyky sopeutua ja toimia erilaisissa toimintaympäristöissä on tärkeää. Kansainvälinen työ edellyttää valmiutta ja halukkuutta opiskella vieraita kieliä sekä halua kehittää itseään elämän eri osa-alueilla. Näissä valmiuksissa voi kehittyä, ja lähetystyöntekijäkoulutuksen tarkoituksena on antaa välineitä omaan kasvuun lähetystyöntekijänä.

HAKU LÄHETYSTYÖNTEKIJÄKSI

Jos olet kiinnostunut lähetystyöhön lähdöstä tai haluat pohtia asiaa yhdessä,
ota yhteyttä rekrytoinnista vastaavaan Elisa Greyeen.

Elisa Greye
elisa.greye@kylvaja.fi
050 463 0070

MITEN PROSESSI ETENEE?

Lue Jukka Norvannon Lähetä joku muu -kirja täältä