Siirry sisältöön

Mongolian kuurojen yhteisön voimaannuttaminen


Mongolian kuurojen yhteisön kielellisen identiteetin voimaannuttaminen

Mongolia 2021–2024

Jokaisessa maassa on oma viittomakielensä. Mongoliassa kuuroilla ihmisillä on monenlaisia haasteita puutteellisen kielitaidon takia ja kuurojen ihmisoikeudet jäävät usein toteutumatta.

Viittomakielen asemaa osana kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten identiteettiä vahvistetaan

  • lisäämällä kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten mahdollisuuksia viittomakieleen ja viestintään
  • vahvistamalla kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten järjestöjen kykyä puolustaa oikeuksiaan erityisesti viittomakielen osalta

Mongolian kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten yhteisöön kuuluu noin 12 600 ihmistä. Käytännössä hanketyöryhmän jäsenet tapaavat kuuroja useilla paikkakunnilla maan eri osissa ja tallentavat heidän käyttämiään viittomia videoimalla ne. Työn lopputuloksena syntyy verkossa oleva viittomakielen sanakirja. Viittomakielen tulkkien koulutusta varten kehitetään opetussuunnitelmat eri tasoisille koulutuksille ja järjestetään koulutusta. Kuurojen järjestöjä voimaannutetaan toimimaan ihmisoikeuksiensa puolustamiseksi.

Tuloksia vuodelta 2022

  • Tutkijat keräsivät viittomia 11 maakunnassa, analysoivat 500 viittomaa ja kehittivät niille viittomakortit ja -videot.
  • Viittomakielen lingvistinen rakenne alkoi hankkeen myötä hahmottua. Kuurojen järjestöt kertoivat, että hanke on saanut heidät ymmärtämään, miten rikas kieli viittomakieli on.
  • Viittomakieleen liittyvän lainsäädännön kehittämisessä otettiin merkittäviä edistysaskelia: Poliittiset päättäjät alkoivat kannattaa sellaisen työryhmän perustamista, joka keskittyy viittomakieleen liittyvään lainsäädäntöön.