Siirry sisältöön

Mongolian kuurojen yhteisön voimaannuttaminen


Mongolian kuurojen yhteisön kielellisen identiteetin voimaannuttaminen

2021–2024, Mongolia

Jokaisessa maassa on oma viittomakielensä. Mongoliassa kuuroilla ihmisillä on monenlaisia haasteita puutteellisen kielitaidon takia ja kuurojen ihmisoikeudet jäävät usein toteutumatta.

Viittomakielen asemaa osana kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten identiteettiä vahvistetaan seuraavasti:

  • lisäämällä kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten mahdollisuuksia viittomakieleen ja viestintään
  • vahvistamalla kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten järjestöjen kykyä puolustaa oikeuksiaan erityisesti viittomakielen osalta

Mongolian kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten yhteisöön kuuluu noin 12 600 ihmistä. Käytännössä hanketyöryhmän jäsenet tapaavat kuuroja useilla paikkakunnilla maan eri osissa ja tallentavat heidän käyttämiään viittomia videoimalla ne. Työn lopputuloksena syntyy verkossa oleva viittomakielen sanakirja. Viittomakielen tulkkien koulutusta varten kehitetään opetussuunnitelmat eri tasoisille koulutuksille ja järjestetään koulutusta. Kuurojen järjestöjä voimaannutetaan toimimaan ihmisoikeuksiensa puolustamiseksi.

Tuloksia vuodelta 2021:

  • Viittomakielentutkijat keräsivät viittomia kuudessa maakunnassa ja kolmessa piirissä. 15 viittomaa tallennettiin tutkimusta varten.
  • Neljä viittomakielentutkijaa koulutettiin tekemään viittomakielentutkimusta. Viittomakielen tulkkien alkeistason koulutuksen opetussuunnitelma kehitettiin ja opiskelijat toimivat vapaaehtoisina kuurojen yhteisön toiminnassa.
  • Vahva yhteistyö ja yhtenäisyys rakennettiin kuurojen järjestöjen ja kuurojen yhteisön kanssa. Tietoisuutta lisättiin 8 eri videon avulla, jotka tavoittivat sosiaalisen median kautta miljoona ihmistä (noin kolmasosa maan väestöstä). Kansallisen tason keskusteluja käytiin viittomakieleen liittyvien lakien ja käytänteiden kehittämiseksi. Kansainvälisenä viittomakielien päivänä järjestettiin ensimmäistä kertaa positiivinen mielenilmaus, joka muistutti: Mongolian viittomakieli on kuurojen äidinkieli.