Siirry sisältöön

Mongolian kuurojen yhteisön voimaannuttaminen


Mongolian kuurojen yhteisön kielellisen identiteetin voimaannuttaminen

2021–2024, Mongolia

Hankkeen tavoite on vahvistaa viittomakielen asemaa osana kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten identiteettiä keräämällä eri puolilla maata käytössä olevia viittomia videolle ja julkaisemalla ne digitaalisesti. Suunnittelun taustalla on malli, jonka mukaan kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi on viittomakielen lisäksi kehitettävä samanaikaisesti kouluopetusta, pääsyä julkisiin ja yksityisiin palveluihin sekä parannettava viittomakielen tulkkien saatavuutta. Hankkeessa nämä tavoitteet toteutetaan tukemalla kuurojen itsensä johtamaa yhteisöllistä työtä viittomakielen kehittämiseksi. Mongolian kuurojen ja kuulovammaisten ihmisten yhteisöön kuuluu noin 12 600 ihmistä. Hankeyhteistyössä on mukana kolme kuurojen parissa työskentelevää merkittävää kansallista kansalaisjärjestöä ja lisäksi useita pienempiä erikoistuneita tai alueellisia kuurojen järjestöjä.

Käytännön toimenpiteinä hanketyöryhmän jäsenet tapaavat kuuroja useilla paikkakunnilla maan eri osissa ja tallentavat heidän käyttämiään viittomia videoimalla ne. Videot editoidaan ja tallennetaan viittomien sisäiseen serveriin lingvistisen analyysin perusteella. Työn lopputuloksena syntyy verkossa oleva viittomakielen sanakirja. Viittomakielen tulkkien koulutusta varten kehitetään opetussuunnitelmat eri tasoisille koulutuksille ja järjestetään koulutusta. Kuurojen järjestöjä voimaannutetaan toimimaan ihmisoikeuksiensa puolustamiseksi.

Hanke edistää Suomen kehityspolitikan painopistealueita ”naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien vahvistaminen” sekä ”koulutus, toimivat yhteiskunnat ja demokratia”.