Siirry sisältöön

Nuorten lisääntymisterveyshanke


Nuorten lisääntymisterveyshanke

Hanke 2021–2024, Bangladesh

Projektin tavoitteena on kohentaa nuorten ja vammaisten ihmisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä Luoteis-Bangladeshin maaseutuyhteisöissä sekä vähentää lapsiavioliittojen määrää. Projekti edistää naisten ja tyttöjen, sekä vammaisten naisten- ja tyttöjen, oikeutta seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin. Projektin tavoitteena on lisätä tyttöjen ja poikien oikeutta seksuaali- ja lisääntymisterveyskasvatukseen ja poistaa tyttöihin kohdistuvia haitallisia käytäntöjä.

Bangladeshilaiset nuoret tytöt joutuvat usein seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kohteiksi. Tyttöjen sukupuoleen perustuva syrjintä ilmenee muun muassa avioliittoon painostamisena alaikäisenä. Tytöistä 59 prosenttia avioituu ennen 18-vuoden ikää ja 22 prosenttia ennen 15-vuoden ikää. Tyttöihin kohdistuva väkivalta ja seksuaaliset hyväksikäyttötapaukset ovat yleisiä. Alaikäisten tyttöjen raskaudet ovat yleisiä.

Väärinkäytösten perimmäisiin syihin kuuluvat rakenteellinen köyhyys, puutteet tiedon -ja palveluiden saavutettavuudessa, kielteiset sosiaaliset ja patriarkaaliset normit, perinteiset tavat sekä voimassa olevien lakien rajallinen täytäntöönpano. Myös nuoret pojat kohtaavat painetta mukautua vallitseviin maskuliinisuutta korostaviin normeihin, mikä ajaa heitä riskikäyttäytymiseen, kuten suojaamattomaan seksiin ja väkivaltaan.

Hanke tavoittaa 3 000 14–18-vuotiasta tyttöä ja 3000 poikaa. Lisäksi hanke valistaa kyläyhteisöjä ja lasten ja nuorten vanhempia. Kaikkiaan hanke tavoittaa noin 30 000 ihmistä.

Tavoitteet:

  1. Nuoret, mukaan lukien vammaiset nuoret, voimaantuvat tekemään tietoisia päätöksiä seksuaali-ja lisääntymisterveyskysymyksissä.
  2. Vanhemmat, johtajat ja yhteisön jäsenet aktivoituvat. Tämä ilmenee uusissa asenteissa, normeissa ja käytöksessä nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia, lapsiavioliittoja ja naisten päätöksentekoa kohtaan.
  3. Nuorten, mukaan lukien vammaisten nuorten, pääsy seksuaali-ja lisääntymisterveyspalveluiden pariin paranee.

Nuoret ja heidän yhteisönsä nähdään aktiivisina toimijoina osana yksilöllistä ja yhteisöllistä voimaantumista. Keskeiset toimintamuodot sisältävät muun muassa elämäntaito- ja seksuaali-ja lisääntymisterveyskoulutuksia nuorten ryhmissä ja kerhoissa. Lisäksi hanke tarjoaa kasvatusta, tulonhankintaa sekä neuvontaa heikossa asemassa oleville nuorille sekä vanhempien ryhmiä, koulutusta sekä työpajoja miehille ja pojille. Hankeen toteuttajana on paikallinen kansalaisjärjestö, Bangladesh Lutheran Mission – Finnish yhteistyössä osallistujien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hanke osaltaan edistää Suomen kehityspolitiikan ensimmäistä painopistealuetta ”naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien vahvistaminen”.