Siirry sisältöön

Nuorten lisääntymisterveyshanke


Nuorten lisääntymisterveyshanke

Hanke 2021–2024, Bangladesh

Bangladeshilaiset nuoret tytöt joutuvat usein seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kohteiksi. Tyttöjen sukupuoleen perustuva syrjintä ilmenee muun muassa avioliittoon painostamisena alaikäisenä. Tytöistä 59 prosenttia avioituu ennen 18-vuoden ikää ja 22 prosenttia ennen 15-vuoden ikää. Alaikäisten tyttöjen raskaudet ovat yleisiä. Myös nuoret pojat kohtaavat painetta mukautua vallitseviin maskuliinisuutta korostaviin normeihin, mikä ajaa heitä riskikäyttäytymiseen, kuten suojaamattomaan seksiin ja väkivaltaan.

Luoteis-Bangladeshin maaseutuyhteisöissä nuorten, mukaan lukien vammaisten nuorten, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä parannetaan sekä vähennetään lapsiavioliittojen määrää seuraavin keinoin:

  • vahvistetaan nuorten omaa päätöksentekoa seksuaali- ja lisääntymisterveysasioissa
  • valistetaan vanhempia, johtajia ja yhteisön jäseniä nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista
  • parannetaan nuorten pääsyä terveyspalveluihin

Hanke tavoittaa 3 000 14–18-vuotiasta tyttöä ja 3000 samanikäistä poikaa. Kaikkiaan hanke tavoittaa noin 30 000 ihmistä.

Tuloksia vuodelta 2021:

  • perustettiin 300 nuortenryhmää (6413 nuorta). 6000 vanhempaa osallistui 300 vanhempien ryhmään, jotka perustettiin. Vanhempien koulutuksen myötä tyttöjen mahdollisuudet koulunkäyntiin paranevat, ja vanhemmat ymmärtävät selvemmin lapsiavioliittojen haitat.
  • 28 nuorta tyttöä sai opiskelustipendin. 600 nuorta tyttöä sai terveyssiteitä. 1735 koululaista osallistui terveyskoulutukseen.18 nuorta sai ammatillisen koulutuksen. Esimerkiksi eräs vammainen tyttö osallistui 6 kuukauden tietokonekoulutukseen. Hänen unelmansa oli päästä opiskelemaan. Nyt hän suorittaa kandidaatintutkintoa.
  • Perustettiin ja koulutettiin 10 yhteisöjen kehittämiskomiteaa. Komitea auttaa yhteisöä ymmärtämään ja torjumaan erilaisia haitallisia käytäntöjä sekä ymmärtämään tyttöjen, naisten ja vammaisten tyttöjen ja naisten oikeuksia. 60 yläaste-lukio opettajaa osallistui koulutukseen nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveydestä ja vammaisuudesta.