Siirry sisältöön

Nuorten lisääntymisterveyshanke


Nuorten lisääntymisterveyshanke

Bangladesh 2021–2024

Bangladeshilaiset nuoret tytöt joutuvat usein seksuaalisen häirinnän ja väkivallan kohteiksi. Tyttöjen sukupuoleen perustuva syrjintä ilmenee muun muassa avioliittoon painostamisena alaikäisenä. Tytöistä 59 prosenttia avioituu ennen 18 vuoden ikää ja 22 prosenttia ennen 15 vuoden ikää. Alaikäisten tyttöjen raskaudet ovat yleisiä. Myös nuoret pojat kohtaavat painetta mukautua vallitseviin maskuliinisuutta korostaviin normeihin, mikä ajaa heitä riskikäyttäytymiseen, kuten suojaamattomaan seksiin ja väkivaltaan.

Luoteis-Bangladeshin maaseutuyhteisöissä nuorten, mukaan lukien vammaisten nuorten, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä parannetaan sekä vähennetään lapsiavioliittojen määrää seuraavin keinoin:

  • vahvistetaan nuorten omaa päätöksentekoa seksuaali- ja lisääntymisterveysasioissa
  • valistetaan vanhempia, johtajia ja yhteisön jäseniä nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveysoikeuksista
  • parannetaan nuorten pääsyä terveyspalveluihin

Hanke tavoittaa 3 000 14–18-vuotiasta tyttöä ja 3 000 samanikäistä poikaa. Kaikkiaan hanke tavoittaa noin 30 000 ihmistä.

Tuloksia vuodelta 2022

  • Lapsiavioliittoihin liittyvissä asenteissa ja toimintatavoissa tapahtui muutoksia.
  • Nuorten tyttöjen ja poikien asenteet raskaudesta muuttuivat, vaikka tytöt edelleen tulevat raskaaksi pian naimisiinmenon jälkeen.
  • Opintojen keskeyttäminen väheni, ja 35 tyttöä sai opiskelustipendin.
  • Yhä useampi tyttö toivoo voivansa jatkaa opintoja, joskaan unelmat ja todellisuus eivät tällä hetkellä kohtaa. Jos tyttö menee naimisiin, hän tavallisesti lopettaa koulunkäynnin. Eräs äiti kertoo: ”Tyttöni keskittyy hyvin opiskeluun ja saa hyviä arvosanoja. Hän ei halua kuulla mitään avioliitosta. Emme kuitenkaan halua hänen jatkavan opiskelua, koska meillä ei ole siihen varaa ja tarvitsemme rahaa hänen avioliittoonsa.” Myös koronapandemia vaikutti haitallisesti tyttöjen elämään. Naimisissa olevat nuoret tytöt kertovat: “Kaikki koulut menivät kiinni pandemian aikana. Vanhemmat eivät antaneet tyttöjen vain istua kotona, joten he joutuivat menemään naimisiin.”