Siirry sisältöön

Vammaisjärjestöjä vahvistamassa: Kun vammaisten ihmisten ääni voimistuu, demokratia voittaa

Ulkoministeriö hyväksyi Kylväjän uuden hankkeen Mongoliaan vuosille 2023–2026. Vammaisjärjestöjä vahvistava hanke edistää yhdenvertaista kansalaisuutta.

Ulkoministeriö hyväksyi 23. kesäkuuta Kylväjän uuden hankkeen Mongoliaan vuosille 2023–2026. Yhdenvertainen kansalaisuus vammaisjärjestöjä vahvistamalla -hankkeella on kolme päätavoitetta. Ensiksi vahvistetaan vammaisjärjestöjen ja -ryhmittymien itseymmärrystä ja asiakaslähtöisyyttä. Toiseksi avataan ikkunat yhteiskunnan suuntaan: pyritään löytämään palvelua tarvitsevia ihmisiä sekä auttamaan päätöksentekijöitä ja julkista sektoria huomaamaan vammaisten henkilöiden tarpeet. Kolmanneksi lähdetään lobbaamaan näiden yhteiskunnan vähäosaisten, vammaisten henkilöiden, mahdollisuutta täysipainoiseen elämään sekä poistetaan esteitä ja edistetään inkluusiota.

– Kun vammaisten ihmisten yhteiskunnallinen ääni voimistuu, yhteiskunta muuttuu demokraattisemmaksi ja oikeudenmukaisemmaksi kaikille sen jäsenille, Kylväjän hankevastaava Eero Horstia toteaa.

Kylväjä on työskennellyt vammaisten ihmisten aseman parantamiseksi Mongoliassa yhdessä paikallisen kumppanin, kansalaisjärjestö Tegsh Tusgalin kanssa jo pitkään. Tegsh Tusgal toimii hankkeen toteuttajana. Järjestö on verkostoitunut aktiivisesti muiden järjestöjen kanssa. Hankkeeseen on sitoutunut mukaan yhdeksän vammaisjärjestöä mukaan lukien alan kattojärjestö.

Artikkeli on julkaistu Kylväjä-lehden numerossa 3/22.

Teksti: Mari Turunen   
Kuva: Jussi Valkeajoki

Mari Turunen