Siirry sisältöön

IHMISARVO Arvostamme ja kunnioitamme kaikkia ihmisiä, ja kohtaamme heidät erottelematta. Sitoudumme työssämme YK:n ihmisoikeusjulistukseen.

SYRJIMÄTTÖMYYS Työskentelemme yhdessä haavoittuvissa tilanteissa ja köyhyydessä elävien ihmisten kanssa heidän uskonnollisesta tai poliittisesta vakaumuksestaan riippumatta. Yhteistyö erityisesti etnisten vähemmistöryhmien, naisten ja lasten, sekä vammaisten naisten ja lasten, kanssa on tärkeää.

YHTEISTYÖ JA OMISTAJUUS Toimimme yhteistyöhakuisesti. Kehitämme yhdessä kumppaneidemme ja paikallisten ihmisten kanssa paikallisia yhteisöjä ja yhteiskuntaa sekä tavoittelemme kestäviä tuloksia. Siksi eri toimijoiden omistajuus ja voimaantuminen on meille tärkeää.

TARVE- JA VAHVUUSLÄHTÖISYYS Jaamme eteenpäin osaksemme tullutta hyvää hankealueillamme tunnistettujen tarpeiden mukaan. Rakennamme yhteisen työmme eri osapuolten vahvuuksien ja voimavarojen perustalle, ja sopeutamme toimintamme realistisesti toimintaympäristöömme.

YMPÄRISTÖLLINEN, TALOUDELLINEN JA SOSIAALINEN VASTUULLISUUS Huomioimme ympäristöllisen kestävyyden hankkeidemme suunnittelussa ja toteutuksessa. Olemme vastuullisia ja läpinäkyviä talouden hallinnassa. Varustamme ja vaadimme kumppaneitamme noudattamaan hyvän hallinnon periaatteita. Seuraamme taloudellisten resurssien käyttöä, emmekä hyväksy korruptiota missään muodossa. Lisäksi odotamme työntekijöiltämme, vapaaehtoisilta ja kumppaneiltamme lainmukaista käyttäytymistä seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseksi ja syrjinnän estämiseksi.