Siirry sisältöön

Toimen luonne

Lähetystyöntekijän tehtävä kuuluu apostolisen palveluviran piiriin. Se on yhtäältä Kristuksen antama tehtävä, jossa toimitaan hänen kutsumanaan ja valtuuttamanaan, ja toisaalta yhteisen pappeuden perustalta nouseva kutsumustehtävä, joka on tarkoitettu yhteisen pappeuden velvoittaman lähetystehtävän julkista hoitamista varten. Yhteisestä pappeudesta lähetystyöntekijän tehtävän erottaa yhteisön kutsu, valtuutus ja lähettäminen.

Lähetystyöntekijän tehtävä ei ole seurakunnan paimenen tehtävä, vaikka seurakunnan perustamisvaiheessa hänelle saatetaan tarvittaessa antaa myös sakramenttien toimittamisen valtuutus.

Lähetystyöntekijän tehtävä on kutsuttuna ja lähetettynä elää ja todistaa sanoin ja teoin Jumalan rakkaudesta, jotta uskoa Jeesukseen voisi syntyä ja ihmisillä olisi paremmat edellytykset ihmisarvoiseen elämään.

Hän toimii Raamatun, luterilaisen tunnustuksen ja Kylväjän oppiperustan ja sääntöjen mukaisesti, pyrkien kaikessa asettamaan Jeesus ensimmäiseksi ja elämään esikuvana seurakunnalle.

Asema organisaatiossa

Lähetystyöntekijä toimii osana työalueorganisaatiota. Hänen esimiehensä on työalueen esimies. Työalueen esimiehen esimiehenä on työalavastaava.

Vastuu ja toimivalta

Lähetystyöntekijä vastaa sen toimen toteuttamisesta, jonka hän on saanut Kylväjältä tai paikalliselta yhteistyötaholta. Tehtäväkohtaiset vastuut ja toimivalta käy ilmi erillisestä tehtäväkohtaisesta toimenkuvasta, joka myös määrittelee sen, kenelle työstä raportoidaan.

Tehtävät

 1. Säännöllinen oman hengellisen elämän hoito.
 2. Omasta ja perheen kokonaisvaltaisista tarpeista huo­leh­ti­minen.
 3. Erityishaasteiden kommunikointi Kylväjän suuntaan.
 4. Osallistuminen yhteistyötahon ja Kylväjän työn­teki­jöistä muodostuvan tiimin elämään ja toimintaan.
 5. Osallistuminen kenttäkokouksiin ja yhteisen strate­gian laatimiseen ja toteuttamiseen.
 6. Osallistuminen seurakunnan toimintaan, missä se on mahdollista.
 7. Koulutuksen, kokemuksen, vahvuuksien ja lahjojen käyttö sekä niissä kasvaminen siten, että työn ja elämän kautta etsii armosta käsin, miten voi olla todistuksena Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa kontekstiin soveltuvalla tavalla.
 8. Jatkuva kielen ja kulttuurin opiskelu sekä paikalliseen kirkolliseen kulttuuriin perehtyminen.
 9. Sitoutuminen henkilökohtaiseen koulutus­suunnitel­maan.
 10. Vuosiraportin kirjoittaminen Kylväjälle.
 11. Ystäväkirjeiden säännöllinen kirjoittaminen ja muu työstä tiedottaminen (esim. blogi tai www-sivut) sekä muu yhteydenpito lähettäjiin (lähetysrengas, srk., muut yhteisöt).
 12. Yhteistyöhön ja kentän turvallisuuskäytäntöihin suostuminen.

Toimenhaltijan pätevyys

Tarvittava ammatillinen koulutus, työkokemus ja lähetyskurssi.

Apostolien tehtävä Kristuksen ylösnousemuksen todistajina oli ainutlaatuinen ja ainutkertainen. Sen tähden erotamme toisistaan apostolit ja sananpalvelijat, joiden lähetystehtävä perustuu apostolien palveluvirkaan ja yhteiseen pappeuteen. Niin kuin Kristus valitsi ja lähetti apostolit, niin hän edelleen Pyhän Hengen kautta valitsee ja kutsuu henkilöitä lähettiläikseen ja sanansaattajikseen seurakuntansa välityksellä ja valtuutuksella. Erotuksena muista apostolisen palveluviran tehtävistä korostamme, että lähetystyöntekijän tehtävä suuntautuu ensisijaisesti Kristuksen kirkon ulkopuolelle. Hänet lähetetään palvelutyöhön kulttuuriltaan, uskonnoltaan ja usein kieleltäänkin vieraiden ihmisten keskuuteen.