Siirry sisältöön

Naisten vertaistuki ja synnytysterveyshanke


Liikuntavammaisten naisten vertaistuen ja synnytysterveyspalvelujen parantaminen

Jatkohanke 2019–2022, Mongolia

Mongoliassa liikuntavammaisten naisten oikeutta lisääntymisterveyspalveluihin edistetään seuraavasti:

  • liikuntavammaisten naisten 12 vertaisryhmissä he saavat tietoa ja jakavat kokemuksia terveyteen liittyvistä kysymyksistä;
  • yhteen Ulaanbaatarin synnytyssairaaloista on rakennettu pyörätuolia käyttäville asiakkaille soveltuva synnytysosasto, jota voidaan käyttää mallina muuallakin maassa;
  • synnytyssairaalan henkilöstöä sekä alueen sosiaalityöntekijöitä koulutetaan, jotta he osaavat kohdata pyörätuolia käyttävät asiakkaat, jakaa heille oikeaa tietoa ja tarjota heille sopivia terveyspalveluja.

Vaikuttamistyön tavoitteena on saada Mongolian lääketieteellisen korkeakoulun opinto-ohjelmaan vammaisuutta käsittelevä kurssi. Hanke osaltaan edistää Suomen kehityspolitikan ensimmäistä painopistealuetta Naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien vahvistaminen ja kolmatta Koulutus, toimivat yhteiskunnat ja demokratia.

Tuloksia 2019:

  • vaikuttamistyön tuloksena Mongolian Terveysministeriö sisällytti vuoden 2020 budjettiin saavutettavan lisääntymisterveyslaitteen, säädettävän hoitopöydän, 21 lääniin ja 9 piiriin
  • vaikuttamistyöhön laadittu Saavutettavat lisääntymisterveyspalvelut -video voitti ensimmäisen sijan Mongolian Oikeusministeriön Vammaisten ihmisten oikeudellisen tietoisuuden lisääminen -kilpailussa.
  • Työryhmä, joka koostuu lisääntymisterveysasiantuntijoista (Terveysministeriö, terveystieteiden yliopisto) ja vammaisista henkilöitä, jatkoi lisääntymisterveyskoulutuspaketin kehittämistä vammaisille henkilöille, joka on ensimmäinen laatuaan Mongoliassa.

Katso lisää YouTube-kanavalta:
Liikuntavammaisten vertaistuki -hankkeesta
– Mongoliankielisellä ja kuulovammaisille ihmisille saavutettavalla videolla kerrotaan koronasta ja sen ehkäisemisestä.