Siirry sisältöön

Naisten vertaistuki ja synnytysterveyshanke


Liikuntavammaisten naisten vertaistuen ja synnytysterveyspalvelujen parantaminen

Jatkohanke 2019–2022, Mongolia

Vammaiset naiset ovat yhteiskunnan haavoittuneimpia ja syrjityimpiä ryhmiä. Varsinkin heidän seksuaali- ja lisääntymisterveyteensä liittyvät oikeutensa toteutuvat heikosti. Vammaisilla naisilla itsellään ja terveydenhoitoalan työntekijöillä on heikosti tietoa aiheesta. Klinikoilla ja sairaaloissa ei ole myöskään laitteita, joilla voisi tutkia vammaisia ja vastaanottopalveluihin voi olla vaikea päästä esimerkiksi pyörätuolilla.

Liikuntavammaisten naisten oikeutta lisääntymisterveyspalveluihin edistetään seuraavasti:

  • vertaisryhmissä vammaiset ihmiset saavat tietoa ja voivat jakaa kokemuksiaan terveyteen liittyvistä kysymyksistä;
  • vammaisia ihmisiä autetaan saamaan tietoa lisääntymisterveyden kysymyksistä;
  • edistetään parempaa pääsyä lisääntymisterveyspalveluihin;
  • vaikutetaan eri tason julkisessa päätöksenteossa ja suunnitelmissa niin, että liikuntavammaisten lisääntymisterveyden haasteet huomioidaan paremmin;
  • lisätään yhteisöissä tietoa liikuntavammaisten lisääntymisterveyteen liittyvistä oikeuksista

Tuloksia vuodelta 2021:

  • Vertaisryhmät (10 ryhmää, 120 vammaista ihmistä), oppivat tunnistamaan perheväkivaltaa ja ilmoittamaan siitä. Koulutuksessa opittiin minkälaista perheväkivalta voi olla ja miltä sen kokeminen tuntuu. Koronapandemia lisäsi vammaisten ihmisten riskiä kokea perheväkivaltaa.
  • Hanke toteutti saavutettavuuskyselyn 25 terveyskeskukselle. Kaksi keskusta toteutti kyselyn kaikki suositukset ja on nyt saavutettava vammaisille ihmisille. Yhdeksän keskusta paransi osittain saavutettavuuttaan. Yksi keskus myös osti paikallishallituksen tukemana saavutettavan tutkimussängyn.
  • Kansallisen tason vaikuttamistyötä tehtiin käymällä keskusteluja ministeriössä. Paikallistasolla päätöksentekijöiden ja toimittajien kanssa keskusteltiin muun muassa palvelujen saavutettavuudesta. Vertaisryhmät tavoittivat kaiken kaikkiaan 145 päätöksentekijää ja viranomaista. 110 000 ihmistä tavoitettiin videoiden, julisteiden ja viestien kautta, joissa kerrottiin vammaisten ihmisten lisääntymisterveysoikeuksista.

Katso lisää YouTube-kanavalta:
Liikuntavammaisten vertaistuki -hankkeesta
– Mongoliankielisellä ja kuulovammaisille ihmisille saavutettavalla videolla kerrotaan koronasta ja sen ehkäisemisestä.