Siirry sisältöön

Nuorten lisääntymisterveyshanke


Nuorten lisääntymisterveyshanke

Hanke 2021–2024, Bangladesh

Tavoittaa 3 000 14–18-vuotiasta poikaa ja 3 000 tyttöä. Kaikkiaan mukana noin 30 000 ihmistä.

Projektin tavoitteena on kohentaa nuorten ja vammaisten seksuaali- ja lisääntymisterveyttä (SRH) Luoteis-Bangladeshin maaseutuyhteisöissä sekä vähentää lapsiavioliittojen määrää. Projekti edistää naisten ja tyttöjen, sekä vammaisten naisten- ja tyttöjen, oikeutta SRH-palveluihin. Projektin tavoitteena on lisätä tyttöjen ja poikien oikeutta SRH-kasvatukseen ja poistaa tyttöihin kohdistuvia haitallisia käytäntöjä.

Bangladeshilaiset nuoret tytöt kohtaavat sukupuoleen perustuvaa syrjintää, mikä on ilmeistä nuorella iällä solmituissa avioliitoissa (tytöistä 59% avioituvat ennen 18-vuoden ikää ja 22% ennen 15-vuoden ikää). Näiden tyttöjen kohtaama sukupuolinen syrjintä ilmenee nuorella iällä raskaaksi tulemisen yleisyydessä, sukupuolen vuoksi tyttöihin kohdistuvassa väkivallassa ja seksuaalisen hyväksikäyttötapausten määrän kasvuna. Väärinkäytösten perimmäisiin syihin kuuluvat rakenteellinen köyhyys, puutteet tiedon -ja palveluiden saavutettavuudessa, kielteiset sosiaaliset ja patriarkaaliset normit, perinteiset tavat, sekä voimassa olevien lakien rajallinen täytäntöönpano. Myös nuoret pojat kohtaavat painetta mukautua vallitseviin maskuliinisuutta korostaviin normeihin, mikä ajaa heitä riskikäyttäytymiseen, kuten suojaamattomaan seksiin ja väkivaltaan.

Tulokset:

  1. Nuoret, mukaan lukien vammaiset nuoret, voimaantuvat tekemään tietoisia päätöksiä SRHR kysymyksissä.
  2. Vanhemmat, johtajat ja yhteisön jäsenet aktivoituvat. Tämä ilmenee uusissa asenteissa, normeissa ja käytöksessä nuorten seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä oikeuksia (SRHR), lapsiavioliittoja ja naisten päätöksentekoa kohtaan.
  3. Nuorten, mukaan lukien vammaisten nuorten, pääsy palveluiden pariin, sis. SRH hoidon, paranee.

Nuoret ja heidän yhteisönsä nähdään aktiivisina toimijoina osana yksilöllistä ja yhteisöllistä voimaantumista. Keskeiset toimintamuodot sisältävät mm. elämäntaito- ja SRHR koulutuksia nuorten ryhmissä ja kerhoissa, kasvatusta/tulonhankintaa/neuvontaa heikossa asemassa oleville nuorille, vanhempien ryhmiä ja koulutusta, ja työpajoja miehille ja pojille. Toteuttajana paikallinen kansalaisjärjestö, BLM-F, yhteistyössä osallistujien ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hanke osaltaan edistää Suomen kehityspolitiikan ensimmäistä painopistealuetta Naisten ja tyttöjen aseman ja oikeuksien vahvistaminen.