Bangladesh

Bangladeshin valtauskonto on islam, jota tunnustaa noin 90 prosenttia väestöstä. Suurin uskonnollinen vähemmistö on hindut. Lisäksi maasta löytyy buddhalais- ja animistivähemmistöt. Maan yli 160-miljoonaisesta väestöstä vain puoli prosenttia on kristittyjä. Harva bangladeshilainen on koskaan kuullut Jeesuksesta. Väestöstä 98 % on bengaleja. Loput kuuluvat eri heimoryhmittymiin.

Perustuslain mukaan Bangladeshissa on uskonnonvapaus, mutta uskonnon vaihtamista ei useinkaan pidetä hyväksyttävänä. Suhtautuminen kristittyihin vaihtelee suuresti alueittain. Hiljaista syrjintää ilmenee eri tavoin. Avointa vainoa on ajoittain joillain alueilla. Ylipäätään suhtautuminen on viime vuosina kiristynyt. Vähemmistökansallisuuksiin kuuluvien kristittyjen toimeentulo- ja opiskelumahdollisuudet ovat usein valtaväestöä heikommat. Monet pettyvät kristinuskoon, kun itsenäinen raamatunluku ei heikon lukutaidon vuoksi onnistu eikä kirkon jäsenyys täytä toiveita sairaanhoidon, opintojen tai työpaikan järjestymisestä. Ympäröivän kulttuurin mallin mukaisesti seurakuntalaiset saattavat keskittyä uskonnolliseen tapakulttuuriin ja ymmärrys kristillisestä uskosta voi jäädä ohueksi.

Kylväjä aloitti työn Bangladeshissa 1976. Työn tuloksena maan luoteisosaan oraon-heimon keskuuteen syntyi luterilaisia seurakuntia 1980-luvun alussa. Kirkko järjestäytyi vuonna 2014. Nyt Bangladeshin evankelisluterilaisella kirkolla (ELCB) on tuhat kastettua jäsentä ja seurakuntatyöstä vastaa pieni joukko paikallisia työntekijöitä. Kirkon talous on vielä suurelta osin Kylväjän tuen varassa.

Suomalaisten kummien tuella ylläpidetään Uzirpurissa alakouluikäisten asuntolaa ja Sapaharissa 6.-10.-luokkalaisten tyttöjen ja poikien asuntoloita, joista käsin kauempaakin tulevat lapset voivat käydä koulua ja joissa he saavat ohjausta läksyjen teossa. Nuorten koulutusta tuetaan collegetasolla, yliopistoissa ja ammatillisilla kursseilla. Lisätietoja kummiudesta Lahjoita-sivuilla ja kummityöstä kertovassa videossa.

Kylväjä toteuttaa Bangladeshiin rekisteröidyn kansalaisjärjestön BLM-F:n kanssa kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä kyläyhteisöjen kanssa. Toimintaa johtavat paikalliset työntekijät suomalaisten toimiessa hankkeissa asiantuntijatehtävissä. Hankkeet keskittyvät tällä hetkellä ruokaturvan parantamiseen ja aliravitsemuksen ehkäisyyn sekä kyläyhteisöjen turvallisuuden ja hätävalmiuden lisäämiseen.

Työn pohjana on ihmisten palveleminen ja kristillisen todistuksen tuominen alueelle. Hankkeiden hyödynsaajista suuri osa (n. 40 %) eri vähemmistöheimoihin kuuluvia. Lähes kaikki heistä ovat hinduja tai muslimeja. Lisää tietoa kehitysyhteistyöhankkeistamme löydät Kylväjän kehitysyhteistyösivuilta ja Bangladesh-keräyksen sivuilta.

 

Rukoilemme 

  • että lapset ja nuoret löytäisivät paikkansa Bangladeshin evankelisluterilaisen kirkon toiminnassa, vahvistuisivat uskossaan ja kasvaisivat kirkon vastuunkantajiksi
  • Bangladeshin evankelisluterilaisen kirkon sisäisten ristiriitojen ratkeamista
  • kehitysyhteistyöhankkeiden puolesta
  • kristittyjen turvallisuuden puolesta

 

Bangladesh-aiheisia uutisia

Naisten ryhmät parantavat ruokaturvaa sadoissa kylissä Bangladeshissa – työtä tehdään Rekolan ja Vantaankosken seurakuntien tuella

Bangladeshin-työn uutisia 2/2018.

Bangladeshin koulutyön uutisia 2/2018.

Bangladeshin-työn uutisia 1/2018.

Bangladeshin koulutyön uutisia 1/2018.

Bangladeshin-työn uutisia 2/2017

Uzirpurin koulutuskeskuksen uutisia 2/2017

Bangladeshin koulutyön uutisia 2/2017

Bangladeshin koulutyön uutisia 1/2017

Bangladeshin-työn uutisia 1/2017

Uzirpurin koulutuskeskuksen uutisia 1/2017

Bangladeshin kummikouluohjelman uutiskirje 7.11.2016

1. Lisätietoja kyyhkyslakoista     
2. Lisätietoja turvallisemmista synnytyksistä     

Bangladesh-aiheisia kirjoituksia Kylväjä-blogissa

Savitalokylän joulu

Piparibanglamaja

YK:n uudet kestävän kehityksen tavoitteet Bangladeshin näkökulmasta

Kylä veden alla

Kauppatavaraa

Kahdesti armahdettu

Puhutusta kielestä kirjoitetuksi Bangladeshissa

Tulvavesi nousee, tuulet puhaltavat

 

Kehitysyhteistyöstä kertovia videoita

Kylväjän kehitysyhteistyön YouTube-kanavalla.

 

omapaikka_Bangladesh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sää ja aika Bangladeshissa

Bangladesh
Suomi