Itä-Siperia

Kylväjä tekee työtä Itä-Siperiassa Venäjän federaatioon kuuluvissa Burjatian ja Sahan eli Jakutian tasavalloissa. Toimimme yhteistyössä Inkerin kirkon kanssa.

 

Burjatia

Työ Itä-Siperiassa alkoi 2000-luvun taitteessa Kylväjän Mongolian-työn yhteyksien kautta. Halusimme tavoittaa evankeliumilla Mongolian pohjoispuolella Venäjän kaukoidän asuvia burjaatteja. Burjaatit ovat alkuperältään mongoleja, mutta nykyään heidän katsotaan muodostavan oman kansanryhmänsä. Valtaosa yli 400 000 burjaatista Burjatian autonomisessa tasavallassa venäläisen enemmistön keskellä.

Paimentolaistaustaisina he asuvat perinteen mukaan jokilaaksojen aroilla, jossa karjalle on laidunmaata. Burjaatit ovat pääasiassa Tiibetin buddhalaisia eli lamalaisia, mutta myös shamanismia harjoitetaan edelleen. Sosiaaliset ongelmat, alkoholismi, työttömyys ja kovat luonnonolosuhteet vaikeuttavat ihmisten elämää. Henkimaailman ja taikauskon siteet ovat vahvat.

Suurin osa Burjatian alueella asuvista on kuullut jotakin Jeesuksesta, mutta monet ovat ajatelleet kristinuskon kuuluvan vain venäläiselle valtaväestölle. Viime vuosina käsitys on alkanut muuttua. Kristinuskoon kääntyneitä burjaatteja arvioidaan olevan noin 2000. He kertovat innolla evankeliumia kansansa parissa.

Työmme tuloksena Burjatian pääkaupunkiin, Ulan-Udeen, on syntynyt luterilainen Kristuksen armo -seurakunta, joka kuuluu Inkerin evankelisluterilaiseen kirkkoon. Seurakunnalla on omia kansallisia työntekijöitä, ja toiminta on suurelta osin itsekannattavaa. Seurakunnan toiminta on vakiintunut ja suunnitelmissa on oman kirkkorakennuksen rakentaminen.

Burjatian laajan maaseudun kylissä on vain vähän kristittyjä. Seurakunnasta tehdään evankeliointimatkoja maaseudulle. Matkoilla toimitetaan Raamattuja ja muuta kristillistä kirjallisuutta kouluihin. Tavoitteena on seurakunnan syntyminen maaseudulle.

Kylväjän työntekijät ovat mukana evankeliointityössä, lapsityössä sekä tuottamassa burjaatinkielistä hengellistä kirjallisuutta Ulan-Uden seurakunnan käyttöön. Seurakuntatyön ohella Kylväjä tekee sosiaali- ja diakoniatyötä seurakunnan kautta.

 

Sahan tasavalta (Jakutia)

Sahan tasavalta (Jakutia) on luonnonvaroiltaan rikas alue Itä-Siperian keski- ja pohjoisosassa. Tasavalta elää tällä hetkellä voimakasta maaperän rikkauksiin perustuvaa kehityskautta. Alueelta on löydetty kaasua, öljyä, timantteja ja kultaa. Venäjän tämänhetkinen taloudellinen tilanne kuitenkin hankaloittaa tavallisen kansan elämää. Sahassa vallitsee äärimmäinen mannerilmasto: tammikuun keskilämpötila on alle -40˚. Pääosa alueesta on taigaa ja tundraa.

Sahassa asuu monia eri kansallisuuksia, joista jakuutit on suurin ryhmä. Alueella asuu myös venäläisiä ja pohjoisen alueen kansallisia vähemmistöjä, kuten evenit ja evenkit. Sahan asukkaista moni ei ole kuullut evankeliumia. Erityisesti jakuuttien ja muiden kansallisten vähemmistöjen keskuudessa shamanismi ja luonnonvoimien palvonta on yleistä. Joskus uskonto yhdistetään kansalliseen identiteettiin, mikä vaikeuttaa evankeliumin vastaanottamista.

Neuvostoaikana alueelle pakkosiirrettiin yli 4000 suomensukuista ihmistä. Jakutskin kaupungissa toimii yhä oma inkeriläisyhdistys. Inkerin kirkon pastorit ja muut vierailijat ovat viime vuosikymmeninä vierailleet alueella pitämässä kristillisiä kokouksia ja jumalanpalveluksia. Inkerin kirkko kutsui Kylväjän aloittamaan lähetystyötä Sahan tasavallassa suomensukuisten ja muiden kansallisuuksien parissa. Kylväjän työ Jakutskissa alkoi syksyllä 2015. Tavoitteena on, että pieni kotiseurakunnan alku kehittyy aikanaan itsenäiseksi Inkerin kirkkoon kuuluvaksi seurakunnaksi. Haluamme kohdata ja auttaa kokonaisvaltaisesti alueen ihmisiä.

 

Rukoilemme

  • Itä-Siperian seurakuntien työntekijöiden ja vastuunkantajien kouluttamisen puolesta
  • Ulan-Uden kirkkohankkeen puolesta
  • syntymässä olevan seurakunnan puolesta Sahan tasavallassa (Jakutia)

Itä-Siperia-aiheisia videoita

Itä-Siperian kirkkohankkeen alkuvaiheista 2017


Kylväjä-blogissa:

Raakaa jäistä siikaa ja burjatiankielisiä lauluja – kohtaamisia Irkutskissa

Ystävävällinen vastaanotto Jakutskissa

Uuden työn kynnyksellä

Jakutiaan karkotettiin paljon inkeriläisiä

Suuntana Siperia

Siperiaan Jumalan armosta

Neuvostokansalaisesta kahdenmaankansalaiseksi

Takaisin juurille Siperiaan!

 

Itä-Siperia-aiheisia kirjoituksia

Itä-Siperiassa ei pärjätä kevytkorvikkeella