Ukraina

Kylväjän työalue Odessa on tunnettu juutalaisuuden keskus Ukrainassa. Venäjän keisarikunnan alueella juutalaisilla oli vapaa pääsy Odessan satamakaupunkiin, jossa oli hyvät olosuhteet käsityöläisammattien ja kaupankäynnin harjoittamiselle. Juutalainen yhteisö kasvoi suureksi ja kukoistavaksi 1900-luvun alkuun mennessä. Kaupungissa oli juutalainen sairaala, sanomalehti, aikakauslehtiä, kouluja, teatteri, käsityöläisopistoja ja suuri määrä synagogia. Ensimmäinen Ukrainan juutalaiskristillinen seurakunta perustettiin juuri Odessaan vuonna 1906. Vielä ennen toista maailmansotaa noin kolmasosa kaupungin väestöstä oli juutalaisia.

Ukrainan juutalaisilla on synkkä historia. Termi pogrom tarkoittaa alun perin Venäjän juutalaisiin kohdistunutta väkivaltaista hyökkäystä, jossa tuhotaan ja ryöstetään juutalaisten koteja, liiketiloja ja synagogia. Ensimmäisenä pogromina pidetään vuonna 1821 Odessassa järjestettyjä juutalaisvastaisia mellakoita. Toisen maailmansodan aikana maassa surmattiin yli miljoona juutalaista. Tämän hetkisen Ukrainan kriisin seurauksena noin 1,5 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Pakolaisia on muuttanut myös Odessan alueelle. Vaikean tilanteen vuoksi useita tuhansia juutalaisia on muuttanut Israeliin. Nykyisin Odessassa asuu ainakin 30 000 – 60 000 juutalaista.

Kylväjän työ Odessassa on alkanut vuonna 2008. Työntekijämme toimivat kansainvälisen Jews for Jesus –paikallisjärjestön työyhteydessä. Odessassa on mahdollista tehdä avoimesti tavoittavaa evankeliointityötä kaduilla ja julkisilla paikoilla. Kotikäynneillä juutalaiskodeissa opetetaan Raamattua ja rukoillaan yhdessä isäntäväen kanssa. Viikoittaisten sapattitilaisuuksien lisäksi järjestetään evankelioivia kutsutilaisuuksia juutalaisten juhlien purimpesah (pääsiäinen)shavuot (helluntai)jom kippur (suuri sovituspäivä), lehtimajajuhla ja hanukka aikaan. Tilaisuuksia järjestetään Uusi Jerusalem ja Luvattu maa -seurakunnissa ja Jews for Jesus -järjestön toimesta.

Toimimme myös luterilaisen seurakunnan yhteydessä osallistumalla pyhäkoulutyöhön ja innostamalla seurakuntaa evankeliointityöhön. Kylväjän tukeman vammaistyöprojektin kautta noin 300 vammaista saa ruoka-apua, apuvälineitä, lääkkeitä ja kuljetusapua. Kotikäynnit ja yhteiset tilaisuudet hengellisine opetuksineen, rukoushetkineen ja keskusteluineen ovat tärkeitä.

 Rukoilemme

  • että juutalaiset eri puolilla maailmaa tunnistaisivat Jeesuksen omana Messiaanaan
  • yhteyttä arabikristittyjen ja messiaanisten juutalaisten välille sekä messiaanisen liikkeen eri seurakuntien välille
  • kohtaamisten puolesta
  • työntekijöittemme viisumien puolesta

Ukrainasta Kylväjän sivuilla:

Juutalaistyön uutiskirje 2/2019 Ukraina ja Pietari

Juutalaistyön uutiskirje 2/2018

Odessassa vammaiset ihmiset iloitsevat avusta

Ilman hanukkaa ei olisi joulua

Purim, pääsiäinen ja novruz-juhla samaan aikaan

Katuevankeliointia Odessassa

Juutalaisten juhlien suma

Juutalainen, luterilainen ja ortodoksinen pääsiäinen yhtä aikaa

Juutalaisilla alkoi vuosi 5778

Odessassa lehtimajanjuhla ja luterilainen sadonkorjuujuhla

Työntekijämme turvassa Ukrainassa kiristyneestä tilanteesta huolimatta

“Onko lähetystyössä kivaa?” ja muita kysymyksiä Ukrainaan

Diakoniatyötä invalidien parissa Ukrainan Odessassa

Evankeliumia Jumalan omaisuuskansalle Odessassa

Purimin ja pääsiäisen viettoa Odessassa

 

Sää ja aika Ukrainassa

Ukraina ja Suomi