Siirry sisältöön

Haluaisitteko solmia yhteistyösopimuksen kanssamme?

Miten liikkeelle?

Aloitteen yhteistyösopimuksesta voi tehdä seurakunta tai lähetysjärjestö. Sopimus voi koskea lähetettyä työntekijää tai kohdetta.

Kylväjä ei aseta taloudellisia ehtoja yhteistyösopimuksen syntymiselle, vaan seurakunta voi itse määritellä kannatustavoitteensa. Siihen voidaan Kirkon ulkoasiain neuvoston hyväksymän ”Seurakuntien ja kirkon lähetysjärjestön yhteistyösopimusten periaatteet” mukaisesti sisällyttää sekä vapaaehtoisia varoja että talousarviovaroja.

Miten kauan?

Teemme sopimuksia, jotka ovat voimassa toistaiseksi tai määräaikaisesti. Mikäli sopimuksen kohteessa tapahtuu oleellista muutosta, sopimus päivitetään koskemaan uutta lähettiyksikköä tai työkohdetta tai se puretaan.

Mitä vaaditaan?

Kylväjä lähettää seurakuntaan sopimuksen kohteeseen liittyvää informaatiota sekä lähetystyötä yleisesti esittelevää ja lähetyskasvatusta tukevaa materiaalia. Lisäksi Kylväjä tarjoaa lähettien tai muiden Kylväjän työntekijöiden vierailuja. Seurakunta kantaa vastuuta kohteesta esirukouksin, yhteydenpidolla ja tukemalla taloudellisesti. Liitymme työssämme Yhteinen todistus – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaukseen.

Liitymme työssämme Yhteinen todistus -Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetyksen peruslinjaukseen.