Siirry sisältöön

Mongolian kansalaisjärjestöjen vahvistaminen


Mahdollistavat yhteisöt kansalaisjärjestöjä vahvistamalla

2021–2024, Mongolia

Mongolian syrjäisillä maaseutualueilla asuvat vammaiset ihmiset ja naiset ovat usein hyvin heikossa ja nujerretussa asemassa. He eivät ole tietoisia oikeuksistaan eikä heillä ole pääsyä julkisiin palveluihin. He ovat aliedustettuina sosiaalisessa, taloudellisessa ja poliittisessa toiminnassa. Maaseudulla toimivat kansalaisjärjestöt ovat heikkoja johtuen tiedon sekä teknisen ja taloudellisen tuen puutteesta.

Maaseudun vammaisten ihmisten ja naisten aktiivista kansalaisuutta edistetään:

  • vahvistamalla heikossa asemassa olevien ihmisten, erityisesti vammaisten naisten ja maaseudulla asuvien naisten, kykyä tiedostaa oikeutensa ja puolustaa niitä
  • vahvistamalla yhteisön tukea syrjäseuduilla
  • vahvistamalla paikallisjärjestöjä

Hankkeessa koulutetaan ihmisoikeuksista, mikä lisää vammaisten ihmisten ja naisten tietotaitoa. Työryhmä seuraa vammaisten ihmisten ja naisten oikeuksia koskevien lakien toimeenpanoa, mikä parantaa mahdollisuuksia vaatia oikeuksia. Hankkeessa perustetut yhteisöryhmät toteuttavat projekteja, jotka tukevat yhteisöä. Kansalaisjärjestöjä (mukaan lukien vammais- ja naisjärjestöt) koulutetaan ja oppimista sovelletaan yhteisprojekteissa.

Tuloksia vuodelta 2021:

  • Työryhmä muodostettiin ja se kokoontui 7 kertaa keskustelemaan vammaisten ihmisten ja maaseudun naisten haasteista.
  • 35 ihmistä koulutettiin naisten ja vammaisten ihmisten oikeuksista. Toteutettiin 18 projektia, jotka hyödyttivät yli 500 ihmistä. Kansalaisjärjestöt toteuttivat 3 yhteisprojektia.
  • Paikallisjärjestöt järjestivät 5 kampanjaa ja 165 ihmistä oli mukana. Hanke perusti kansalaisjärjestöjen verkostoitumiskeskuksen. 250 ihmistä hyötyi keskuksesta, esimerkiksi saamalla keskusteluapua tai osallistumalla koulutukseen.