Siirry sisältöön

Mongolian kansalaisjärjestöjen vahvistaminen


Mahdollistavat yhteisöt kansalaisjärjestöjä vahvistamalla

Mongolia 2021–2024

Mongolian syrjäisillä maaseutualueilla asuvat vammaiset ihmiset ja naiset ovat usein hyvin heikossa ja nujerretussa asemassa. He eivät ole tietoisia oikeuksistaan eikä heillä ole pääsyä julkisiin palveluihin. He ovat aliedustettuina sosiaalisessa, taloudellisessa ja poliittisessa toiminnassa. Maaseudulla toimivat kansalaisjärjestöt ovat heikkoja johtuen tiedon sekä teknisen ja taloudellisen tuen puutteesta.

Maaseudun vammaisten ihmisten ja naisten aktiivista kansalaisuutta edistetään:

  • vahvistamalla heikossa asemassa olevien ihmisten, erityisesti vammaisten naisten ja maaseudulla asuvien naisten, kykyä tiedostaa oikeutensa ja puolustaa niitä
  • vahvistamalla yhteisön tukea syrjäseuduilla
  • vahvistamalla paikallisjärjestöjä

Hankkeessa koulutetaan ihmisoikeuksista, mikä lisää vammaisten ihmisten ja naisten tietotaitoa. Työryhmä seuraa vammaisten ihmisten ja naisten oikeuksia koskevien lakien toimeenpanoa, mikä parantaa mahdollisuuksia vaatia oikeuksia. Hankkeessa perustetut yhteisöryhmät toteuttavat projekteja, jotka tukevat yhteisöä. Kansalaisjärjestöjä (mukaan lukien vammais- ja naisjärjestöt) koulutetaan ja oppimista sovelletaan yhteisprojekteissa.

Tuloksia vuodelta 2022

  • Yhteisöryhmät kehittyivät koulutuksen ja käytännön projektien myötä. Esimerkiksi Erdenechimeg:stä, neljän lapsen yksinhuoltajaäidistä, tuli aktiivinen yhteisöjohtaja. Hyödyntäen koulutuksista saamiaan osaamista ja taitoja, hän mobilisoi tiiminsä ja he toteuttivat menestyksellisesti pienen ympäristöprojektin syrjäseudulla yhteistyössä viranomaisten kanssa.
  • Paikallisjärjestöt vahvistuivat. Esimerkiksi vammaisjärjestöjen kattojärjestö toteutti esteettömyyskartoituksen 45 eri alueella, ml. tiet ja risteykset. Kartoituksen suositukset muutosehdotuksineen lähetettiin paikallisviranomaisille, tavoitteena parantaa kaikkien ihmisten esteettömyyttä, erityisesti vammaisten ihmisten.
  • Paikallisjärjestöt lisäsivät tietoisuutta viiden tapahtuman avulla ja tavoittivat lähes viisisataa ihmistä. Kansainvälisenä vammaisten päivänä maakunnan kuvernöörin toimistossa järjestettiin valokuvanäyttely ’Meidän ongelmamme, meidän mahdollisuutemme, meidän vaikeutemme’, jossa kerrottiin vammaisten ihmisten kohtaamista haasteista.