Siirry sisältöön

Yhdenvertainen kansalaisuus vammaisjärjestöjä vahvistamalla


YHDENVERTAINEN KANSALAISUUS VAMMAISJÄRJESTÖJÄ VAHVISTAMALLA

Mongolia 2023–2026

Mongoliassa vammaisten ihmisten tilanne on usein vaikea. Vaikka lainsäädäntö takaa heille ihmisoikeudet, todellisuus on varsin toinen. Vammaiset ihmiset kohtaavat monia vaikeuksia eivätkä useat tiedä oikeuksistaan. Ihmisten omaehtoinen organisoituminen järjestöiksi ei ole vielä kovin vahvaa; se on vasta kehittymässä kommunismin päätyttyä vasta noin 30 vuotta sitten. Nykyisin on jo olemassa paikallisia vammaisten ihmisten kansalaisjärjestöjä, mutta ne ovat heikkoja johtuen mm. tiedon puutteesta, vääristä asenteista sekä vähäisestä ulkoisesta tuesta.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vammaisjärjestöjä koulutusten, vertaisoppimisen, käytännön tekemisen ja verkostoitumisen vahvistamisen myötä ja siten parantaa vammaisten ihmisten asemaa yhteiskunnassa.

Ensiksi vammaisjärjestöjen ja -ryhmittymien organisoitumista ja kykyä ajatella jäsenistön tarpeiden kautta tuetaan sekä niiden tunnettuutta parannetaan vammaisten ihmisten keskuudessa. Toiseksi järjestöjä valmennetaan käytännön tasolla palvelemaan jäsenistöään, sekä olemaan aktiivisesti yhteydessä vastuunkantajiin, julkiseen sektoriin ja vaatimaan jäsenistölleen oikeuksia. Kolmanneksi vammaisjärjestöjä valmennetaan laajempaan vaikuttamistyöhön yhteiskunnassa; tilanteesta riippuen joko paikallisesti tai jopa valtakunnallisesti tavoitteena poistaa inkluusion esteitä ja edistää osallisuutta.

Tuloksia vuodelta 2023

  • vammaisten ihmisten omistajuus on näkynyt vahvasti jo hankkeen ensimmäisenä vuotena. Projektimanageri, joka on vammainen, on esimerkkinä toisille vammaisille ihmisille, päätöksentekijöille ja yhteisölle
  • hanke loi vahvan pohjan yhteistyölle työskentelemällä 37 ihmisen kanssa 16 eri vammaisjärjestöstä. Vammaiset ihmiset ovat itse muutoksentekijöitä tässä merkittävässä hankkeessa
  • Mongolian viranomaiset osoittivat tukensa hankkeelle, joka keskittyy viranomaisten tunnistamaan tärkeään alueeseen