Siirry sisältöön

Kolehtipyhät 2024

9.6.2024 Diasporatyölle Kreikassa ja Etu-Aasiassa

Suosituskolehti Slummilasten elämänlaadun parantamiseksi Bangladeshissa

Kolehtipyhä Porvoon hiippakunnassa (ruotsinkieliset seurakunnat)

21.4.2024 För evangelisation i Östasien

Kolehtipyhä 23.4.2023

Teologinen koulutustyö Afrikan ja Aasian kasvavien kirkkojen parissa
Teologinen koulutus on missionaarisen kirkon polttavin tarve. Monissa elinvoimaisissa kirkoissa niiden kasvua rajoittaa koulutettujen johtajien ja työntekijöiden puute. Tällä hetkellä elävimmät, nopeimmin kasvavat protestanttiset kirkot ovat Etiopian Mekane Yesus -kirkko sekä Itä-Aasian kirkot. Lähetysyhdistys Kylväjä tukee näitä ja Etu-Aasian nuoria, pakolaistaustaisia kirkkoja vahvistamalla niiden kasvua monipuolisen koulutuksen kautta.

Teologinen koulutustyö Afrikan ja Aasian kasvavien kirkkojen parissa

Anna lahjasi teologisen koulutustyön mahdollistamiseksi.Kolehtipyhä Porvoon hiippakunnassa (ruotsinkieliset seurakunnat) 30.4.2023

Teologisk utbildning i de växande kyrkorna i Afrika och Asien
Behovet av teologisk utbildning är det mest brännande av alla den missionariska kyrkans behov. I många livskraftiga kyrkor begränsas tillväxten av bristen på utbildade ledare och arbetstagare. De mest levande och snabbast växande protestantiska kyrkorna är i dag Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien samt kyrkorna i Ostasien. Missionsorganisationen Såningsmannen stöder dessa och de unga kyrkorna i Främre Asien, varav många i hög grad har flyktingbakgrund, genom att via mångsidig utbildning stärka deras tillväxt.Suosituskolehti 2023

Työ juutalaisten parissa Israelissa, Ukrainassa ja Pietarissa
Kylväjä vie ilosanomaa Israelin Messiaasta juutalaisen kansan pariin Israelissa, Ukrainassa ja Pietarissa. Teemme tätä julistamalla, palvelemalla ja kouluttamalla. Rakennamme yhteyttä Jeesukseen uskovien eli messiaanisten juutalaisten ja kristittyjen välille. Messiaanisen liikkeen tukemisella tähdätään siihen, että todistus Jeesuksesta kasvaa ja saa juutalaisia muotoja. Tämä on erityisen tärkeää kirkon ja juutalaisten vaikean historian valossa. Vuorovaikutus mahdollistaa yhteisen oppimisen Raamatusta ja uskomme juurista sekä ehkäisee juutalaisvastaisuutta.

Arbete bland judar i Israel, Ukraina och Sankt Petersburg
Såningsmannen för vidare glädjebudskapet om Israels Messias till representanter för det judiska folket i Israel, Ukraina och Sankt Petersburg. Detta gör vi genom att förkunna, tjäna och utbilda. Vi bygger likaså broar mellan messianska judar, det vill säga judar som tror på Jesus, och kristna. Vi stöder den messianska rörelsen för att vittnesbördet om Jesus ska stärkas och få judiska former. I ljuset av den svåra historien om relationen mellan kyrkan och judarna är detta särskilt viktigt. Växelverkan och kontakt gör det möjligt för oss att tillsammans lära oss om Bibeln och vår tros rötter, samt förebygger antisemitism.