Såningsmannen

“Den som sår den goda säden är Människosonen.” Matt. 13:37

Missionsföreningen Såningsmannen (grundad år 1974) är en av Finlands evangelisklutherska kyrkans missionsorganisationer. Föreningen har omkring 40 missionärer och är verksam i tre världsdelar, Afrika, Asien och Europa.

LAMB

Såningsmannen samarbetar med den internationella organisationen LAMB Hospital (LAMB sjukhus). De utsända ger mer eller mindre av sin arbetstid till LAMB, vid sidan om arbetet med BLM-F.

En amerikansk missionär fick visionen om ett sjukhus redan på1950-talet. Hundratusentals människor i området saknade adekvat sjukvård. Sjukhuset öppnade sist och slutligen år 1983, och har idag 150 bäddplatser med ca 10 000 bäddpatienter varje år. Utöver sjukhuset upprätthåller LAMB också sjukvårdskliniker i distriktet, samt leder byautvecklingsprojekt och katastrofhjälp. Totalt når LAMB ut till 5,7 miljoner människor. På sjukhusområdet finns också ett sjukvårdsinstitut som utbildar bl.a. sjukskötare och barnmorskor, ett rehabiliteringscenter för handikappade barn, samt en engelskspråkig skola för årskurs 1 – 9. Till rehabiliteringscentret får barn med olika handikapp komma en vecka i taget för rehabilitering.

Lambs vision är att tjäna Gud genom att betjäna de fattiga och marginaliserade, främst kvinnor och barn.

Med Bibeln som ledstjärna sänder föreningen missionärer att främja Guds rikes utbredande särskilt till områden där det endast finns ett fåtal eller inga kristna eller kyrkor.
Såningsmannen förbinder sig till en holistisk missionssyn som består av förkunnelse av evangeliet, förbättrande av levnadsförhållanden och tjänande som är inriktad på en hållbar utveckling.

 

Ekonomi

Föreningens verksamhet finansieras med hjälp av gåvor från enskilda missionsvänner, genom församlingarnas budgetanslag samt genom finska statens utvecklingsbiståndsmedel.

Varje missionär har en understödsgrupp, som stöder missionären både ekonomiskt och genom förbön. Understödsgrupperna är öppna för alla intresserade.

 

Missionskurs

Såningsmannen utbildar blivande missionärer genom sina missionskurser samt ger preliminärutbildning genom så kallade minimissionskurser. Ifall du är intresserad av att fara ut ta kontakt med utbildningschef Pentti Marttila. tel. 045 6350934 (pentti.marttila@kylvaja.fi)

 

Samarbete med församlingar i Finland

I Finland samarbetar Såningsmannen tillsammans med församlingarna tillexempel genom att  arrangera missionsaftnar. Ifall du är intresserad av samarbete eller om du vill veta mera om oss och arrangera en missionsafton, var vänlig och kontakta vår Borgå stift koordinator Janne Sironen (janne.sironen@kylvaja.fi).

 

Blev du intresserad?

Vill du få aktuell info från våra arbetsfält? Du kan beställa Kylväjä-tidningen (på finska) utan kostnad eller ansluta dig till någon av våra arbetares missionsringar.  Skicka e-post (kylvaja@kylvaja.fi) eller ring 09 253 254 00.