Såningsmannen

“Den som sår den goda säden är Människosonen.” Matt. 13:37

Missionsföreningen Såningsmannen (grundad år 1974) är en av Finlands evangelisklutherska kyrkans missionsorganisationer. Föreningen har omkring 40 missionärer och är verksam i tre världsdelar, Afrika, Asien och Europa.

Med Bibeln som ledstjärna sänder föreningen missionärer att främja Guds rikes utbredande särskilt till områden där det endast finns ett fåtal eller inga kristna eller kyrkor.
Såningsmannen förbinder sig till en holistisk missionssyn som består av förkunnelse av evangeliet, förbättrande av levnadsförhållanden och tjänande som är inriktad på en hållbar utveckling.

Ekonomi

Föreningens verksamhet finansieras med hjälp av gåvor från enskilda missionsvänner, genom församlingarnas budgetanslag samt genom finska statens utvecklingsbiståndsmedel.

Varje missionär har en understödsgrupp, som stöder missionären både ekonomiskt och genom förbön. Understödsgrupperna är öppna för alla intresserade.

 

Missionskurs

Såningsmannen utbildar blivande missionärer genom sina missionskurser samt ger preliminärutbildning genom så kallade minimissionskurser. Ifall du är intresserad av att fara ut ta kontakt med utbildningschef Pentti Marttila. tel. 045 635 0934, pentti.marttila@kylvaja.fi

 

Samarbete med församlingar i Finland

I Finland samarbetar Såningsmannen tillsammans med församlingarna tillexempel genom att  arrangera missionsaftnar. Ifall du är intresserad av samarbete eller om du vill veta mera om oss och arrangera en missionsafton, var vänlig och kontakta vår Borgå stift koordinator Ilpo Kari, ilpo.kari@kylvaja.fi.

 

Blev du intresserad?

Vill du få aktuell info från våra arbetsfält? Du kan beställa Kylväjä-tidningen (på finska) utan kostnad eller ansluta dig till någon av våra arbetares missionsringar.  Skicka e-post (kylvaja@kylvaja.fi) eller ring 09 2532 5400.