Såningsmannen

“Den som sår den goda säden är Människosonen.” Matt. 13:37

Missionsföreningen Såningsmannen (grundad år 1974) är en av Finlands evangelisklutherska kyrkans missionsorganisationer. Föreningen har omkring 40 missionärer och är verksam i tre världsdelar, Afrika, Asien och Europa.

Med Bibeln som ledstjärna sänder föreningen missionärer att främja Guds rikes utbredande särskilt till områden där det endast finns ett fåtal eller inga kristna eller kyrkor.
Såningsmannen förbinder sig till en holistisk missionssyn som består av förkunnelse av evangeliet, förbättrande av levnadsförhållanden och tjänande som är inriktad på en hållbar utveckling.

 

Rekrytering

Såningsmannen utbildar nya missionärer på missionskursen, som vanligtvis hålls på finska. Om du är intresserad av att åka ut i missionsarbete via Såningsmannen, ta frimodigt kontakt. Vi svarar gärna på frågor och ger mera information. Nu kan du ansöka till missionskursen 2021.

Mera information om kursen och hur man ansöker får du av rekryteringsansvarige Elisa Greye, tel. +358 50 463 0070, elisa.greye@kylvaja.fi

 

Samarbete med församlingar i Finland

I Finland samarbetar Såningsmannen tillsammans med församlingarna tillexempel genom att  arrangera missionsaftnar. Ifall du är intresserad av samarbete eller om du vill veta mera om oss och arrangera en missionsafton, var vänlig och kontakta vår Borgå stift koordinator Ilpo Kari, ilpo.kari@kylvaja.fi.

 

Blev du intresserad?

Vill du få aktuell info från våra arbetsfält? Du kan beställa Kylväjä-tidningen (på finska) utan kostnad eller ansluta dig till någon av våra arbetares missionsringar.  Skicka e-post (kylvaja@kylvaja.fi) eller ring 09 2532 5400.