Seurakunnille

Näiltä sivuilta löydät seurakuntien käyttöön tarkoitettua materiaalia, jota myös yksittäiset henkilöt voivat vapaasti hyödyntää. Monenlaista materiaalia löytyy myös Tule mukaan -sivuilta.

Kirkkokolehdit vuonna 2018

Vuoden 2018 virallinen kolehti kerätään sunnuntaina 4.11.2018 Bangladeshin köyhien naisten, lasten ja maattomien ravitsemus-, terveys- ja turvallisuus-olosuhteiden parantamiseen.

Valtion leikkaukset kehitysyhteistyömäärärahoihin ovat tuntuneet merkittävästi Kylväjän Bangladeshin-työssä. Lähetysyhdistys Kylväjä on tehnyt vuodesta 1976 alkaen pitkäjänteistä työtä Bangladeshin, yhden maailman köyhimmän ja tiheimmin asutun maan, luoteisosassa. Kylväjä on toteuttanut kehitysyhteistyöhankkeita vuodesta 1979 alkaen ja yhdessä Bangladeshiin rekisteröidyn kansalaisjärjestön BLM-F:n ja kyläyhteisöjen kanssa vuodesta 1984. Toimintaa johtavat paikalliset työntekijät suomalaisten toimiessa hankkeissa asiantuntijatehtävissä. Erityisesti hankkeista ovat hyötyneet äidit ja lapset sekä vähemmistöheimoihin kuuluvat maattomat päivätyöläiset.

Vuosina 2017 ja 2018 toteutetaan kaksi hanketta. Ruokaturvaa kyläyhteisövoimalla -hanke toteutetaan omarahoittesesti ja sen tavoitteena on parantaa ruoan saatavuutta ja ennaltaehkäistä erityisesti naisten, lasten ja vammaisten aliravitsemusta voimaannuttamalla maaseudun kyläyhteisöjen ihmisiä. Toiminnassa yhdistyvät maatalous, tulonhankinta ja ravitsemus. Kylien terveys- ja turvallisuus-hankkeeseen saatiin oikaisupyynnön jälkeen valtionrahoitusta, jonka lisäksi Kylväjän omarahoitus osuus on 15 %. Hankkeen tavoitteena on kyläyhteisöjen turvallisuuden parantaminen, erityisesti naisten ja lasten turvallisuuden ja elämänlaadun koheneminen, ennaltaehkäistävien hätätapausten väheneminen sekä niiden seurausten lieventäminen. Projektiin liittyy muun muassa ensiapukursseja, turvallisempien asuinympäristöjen luomista kyläyhteisöjen aloitteiden pohjalta ja ruohonjuuritason ensihoidon kehittämistä vahvistamalla kylälääkäreiden ja -kätilöiden valmiuksia.

Muut kolehtipyhät vuonna 2018

Kirkkohallituksen suosituskolehtina voidaan kerätä lahja seurakuntaa synnyttävään ja vahvistavaan työhön islamilaisilla alueilla Etu-Aasiassa ja Kaukasiassa. Yksi Kylväjää ohjaava arvo on: ”Pidämme evankeliumia kaikkien ihmisten oikeutena. Teemme seurakuntaa synnyttävää ja vahvistavaa työtä siellä, missä Kristusta ei tunneta. Palvelemme ihmisiä ja yhteisöjä kokonaisvaltaisesti Jeesuksen esimerkin mukaisesti.”

Etu-Aasiassa Kylväjä on toiminut vuodesta 1974 alkaen ja alueelle on syntynyt muutamia luterilaisia seurakuntia. Uusia jäseniä kastetaan vuosittain. Vuonna 2016 kasvua oli jopa 10 %. Paikallisten vastuunkantajien kouluttaminen on edistynyt hyvin ja heidän osallistumisensa vastuutehtäviin on lisääntynyt.

Kaukasiassa työ alkoi vuonna 2008 ja alueelle on syntynyt rekisteröimätön seurakunta. Vaikeuksista huoli-matta Kaukasiassa on vähitellen kasvava joukko paikallisia kristittyjä. Usein ihmiset tulevat uskoon Raamattua lukemalla ja ystävien sekä sukulaisten todistuksen seurauksena. Evankeliumista osallisiksi tulleet ihmiset tarvitsevat pitkäjänteistä opetusta ja tukea kristittynä elämiseen valtauskonnon keskellä. Paikallisen kielinen jumalanpalvelus pidetään pääkaupungin seurakunnassa joka toinen sunnuntai. Pyhäkoulu pidetään, jos jumalanpalveluksessa on paikallisia lapsia.

Lisäksi Kylväjä ehdottaa kolehtikohteeksi lahjaa oman kirkon rakentamiseen seurakunnalle Itä-Siperian Burjatiaan. Työ Itä-Siperiassa alkoi 2000-luvun taitteessa Kylväjän Mongolian-työn yhteyksien kautta. Burjatian pääkaupunkiin, Ulan-Udeen, on syntynyt luterilainen Kristuksen armo -seurakunta, joka kuuluu Inkerin evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Seurakunnalla on omia paikallisia työntekijöitä, ja toiminta on suurelta osin itsekannattavaa. Kirkon rakentaminen on seurakunnalle taloudellisesti mahdotonta. Oma kirkkorakennus on merkittävä identiteetti- ja uskottavuuskysymys ja voi madaltaa myös kynnystä uusien ihmisien kirkkoon kutsumiselle ja tulemiselle.

 

Kylväjän kolehtipyhä 5.11.2017

Kirkkohallituksen määräämä Kylväjän kolehtipyhä oli uskonpuhdistuksen muistopäivänä 5.11.2017. Kolehtikohteena oli Raamatun opetus ja koulutus Aasiassa ja Afrikassa.

 

Kolehtipyhän materiaalit

Lehti- tai nettijuttu kolehtipyhästä paikallislehtiin ja muihin medioihin

Kolehtipyhän kuvakkeet löydät Press-sivulta.

Kolehtikohteen esittelytekstit

Kollektupprop på svenska

Kolehtipyhän PowerPoint -esitys

Kolehtipyhän diaesityksen esittelytekstit

Saarnapohdinta uskonpuhdistuksen muistopäivänä 5.11.2017

1. Jukka Norvannon saarnapohdinta     
2. Jukka Norvannon saarnapohdinta     

Puhe ja kysymyksiä 5.11.2017 messun jälkeen

Video evankeliointimatkasta Bulganiin

Video nepalilaisesta kyläpastorista ja ääniraamatusta

Videon Kaukasiassa tehtävästä kielityöstä voit tilata Kylväjän toimistosta (kylvaja@kylvaja.fi tai 09 2532 5400.

Lisätietoja ja materiaalia Kylväjän raamattutyöstä löytyy Annoit minulle elämän – raamattutyön keräyksen sivuilta.

Kolehtipyhä on osa raamattutyön keräystä, jonka toisena päätapahtumana ovat Jukka Norvannon 60-vuotisjuhlat Tampereella 22.10.2017.

 

Kolehtipyhänä 6.11.2016 kerätty kolehti urheilulähetystyöhön oli yhteensä 69 194,48 euroa. Vuonna 2016 muina pyhinä kerätty kolehti tavoittamattomien tavoittamiseen oli yhteensä 12 707,06 euroa.

 

Lisätietoja kolehtien tilityksistä.

 

Vuosikertomus Kylväjän työvuodesta 2016

Vuosikertomuksessa kerrotaan järjestön toiminnasta niin kentillä kuin kotimaassa. Vuosikertomusta voi lukea sähköisesti tai tilata painettuna versiona Kylväjän toimistosta.

 

Seurakuntien edustajien tapaaminen Lähetyksen Kesäpäivillä

Seurakuntien edustajat tapaavat Lähetyksen kesäpäivillä jälleen ensi kesänä Kauniaisissa lauantaina 16.6.2017.

Yleisesitteen kansikuva

 

Esitteet

Kylväjä julkaisee yleisesitettä, joka kertoo lyhyesti millaista työtä tehdään eri työalueilla. Työalueiden esitteissä kerromme työalueittemme erityispiirteistä. Jokainen lähetti esitellään lähettiesitteessä. Esitteitä on saatavilla Kylväjän toimistosta, osoitteesta kylvaja@kylvaja.fi tai työntekijöiden välityksellä.

 

 

Menox maailmalle -musikaali

Menox maailmalle -musikaali on Jukka Salmisen säveltämä, Kylväjän työstä maailmalla kertova lastenmusikaali, jonka järjestämistä varten seurakunnat voivat tilata materiaalit. Tarkempia tietoja.

 

 

Kirjepyhäkoulu

KirjepyhäkoululogoKirjepyhäkoulu tuo lapselle postilaatikkoon tai sähköpostin välityksellä kerran kuukaudessa pyhäkouluhetken kotiin. Pyhäkoulukirjeen voi tilata vaikka kaikille alakouluikäisille seurakuntalaisille.

Vierailijoita seurakuntaan

Aluekoordinaattorit, julistustyöntekijät ja Kylväjän vapaaehtoiset kotiseutulähetit vierailevat mielellään seurakunnissa. Kotimaanjaksoilla olevia lähetystyöntekijöitä voi myös kutsua vierailulle.  Työalueilla olevia lähetystyöntekijöitä voi kutsua mukaan seurakuntien tilaisuuksiin Skypen välityksellä. 

 

JurttaJurttaesite 2015_kansi

Mongoliasta tuotettua  jurtta-asumusta kalusteineen ja oheismateriaaleineen voi tilata seurakuntien ja muiden yhteisöjen käyttöön. Tarkempia tietoja Kylväjän toimistosta, puh. (09) 253 254 00 tai kylvaja@kylvaja.fi

Jurttaesite kouluille

 

 

Bambumajaesite 2015_kansi

Bangladeshilainen bambumaja

Bambumajaa voi tilata seurakuntien ja yhteisöjen käyttöön. Tarkempia tietoja viereisestä esitteestä tai Kylväjän toimistosta.

Bambumajaesite kouluille

 

 

 

Vieraana keittiössäMicrosoft PowerPoint - Vieraana keittiössä 9_10_2005_edit [Compa

Vieraana keittiössä -keittokirjassa on bangladeshilaisia, mongolialaisia, keski-aasialaisia, tansanialaisia ja etiopialaisia reseptejä.

 

Varhaiskasvatusaineistoa

Kylväjä on julkaissut materiaalipaketin päiväkotien uskontokasvatukseen. Lähetystyötä esittelevä julkaisu käsittelee Kylväjän Bangladeshin-työtä. Kuvakirjalla ja siihen liittyvällä opettajan oppaalla on käyttöä myös seurakuntatyössä.

Lähetyskasvatusaineistoa varhaiskasvatukseen, Ammattilaisen aineisto saatavana sähköisenä: kuvakirja.pdfkuvakirja.pps opettajan_opas.pdf

Jurtta-askartelumateriaali

Jurtta on mongolialaisten asumus. Alla olevista linkeistä löydät kaksi eri askartelumallia, joiden avulla pääset rakentamaan oman jurtan. Jurttia voi askarrella yhtä lailla kotona kuin seurakuntien lapsi- ja varhaisnuorisotyön kerhoissa, leireillä ja lähetystapahtumissa.

Jurtta-askartelumateriaali  

Huom!  Tiedostot on tekijäsuojattu sellaisin ehdoin, että käyttäjillä ei ole lupa muuttaa sen sisältöä esimerkiksi poistamalla siitä Kylväjän tunnuksia.

 

Lähetysmateriaalia eri työalueilta

Työalueistamme kertovilla Työmme-sivuilla on runsaasti materiaalia (videoita, PowerPoint-esityksiä, blogikirjoituksia jne.), jota voi hyödyntää erilaisissa seurakuntien tilaisuuksissa. Kylväjästä voi myös lainata lähetystyöhön liittyvää esineistöä. Ota yhteyttä Kylväjän toimistoon kylvaja@kylvaja.fi tai 09 2532 5400 .

Videoita

Kylväjän kehitysyhteistyöstä kertovia videoita on katsottavissa kehitysyhteistyön YouTube-kanavalla.

Muusta Kylväjän työstä kertovia videoita ja lähettien haastatteluja on katsottavissa Kylväjän YouTube-kanavalla.