Lähetyslapset

Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Rukoilemme tänään lähetyslasten puolesta.
Siunaa heitä eri puolilla maailmaa.
Auta heitä kotiutumaan ja sopeutumaan
toiseen kotimaahansa.
Anna jokaiselle kavereita koulussa ja kotona.

Auta vanhempia heidän monisävyisessä kasvatustehtävässään.
Kasvata lapsille vahvat juuret
myös Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin.
Ennen kaikkea juurruta lähetyslapset Sinun Sanaasi,
vahvaan uskoon ja luottamukseen Sinuun.
Anna lasten nähdä, miten Sinä kuljetat ja johdatat
heidän perheitään, ja siunaat monin tavoin.
Ole heille tuki ja turva, josta he eivät halua luopua
missään elämänsä vaiheessa.

Jeesuksen nimessä,
aamen.

© Outi Rajala

Päivän rukous

Pyhä Jumala, Rakas Taivaallinen Isä.
Rukoilemme tänään lähetyslasten puolesta.
Siunaa heitä eri puolilla maailmaa.
Auta heitä kotiutumaan ja sopeutumaan
toiseen kotimaahansa.
Anna jokaiselle kavereita koulussa ja kotona.

Auta vanhempia heidän monisävyisessä kasvatustehtävässään.
Kasvata lapsille vahvat juuret
myös Suomeen ja suomalaiseen kulttuuriin.
Ennen kaikkea juurruta lähetyslapset Sinun Sanaasi,
vahvaan uskoon ja luottamukseen Sinuun.
Anna lasten nähdä, miten Sinä kuljetat ja johdatat
heidän perheitään, ja siunaat monin tavoin.
Ole heille tuki ja turva, josta he eivät halua luopua
missään elämänsä vaiheessa.

Jeesuksen nimessä,
aamen.
© Outi Rajala