Lahjoita

Lahja Kylväjän työhön

Kylväjän työ suuntautuu alueille, joissa on vähän tai ei lainkaan kristittyjä, ja työn alueellinen pääpaino on Aasiassa. Teemme työtä Bangladeshissa, Japanissa, Mongoliassa, Itä-Siperiassa, Keski-Aasiassa, Etu-Aasiassa, Kaukasiassa, Itä-Afrikassa, Israelissa ja Ukrainassa. Lisäksi olemme lähettäneet teltantekijöitä, toteutamme erityisprojekteja ja teemme Kreikassa pakolaistyötä. Kerromme tarkemmin maailmalla tehtävästä työstämme Työmme -sivulla.

Loading Päivittää

Joululahja lähestyölle

Joulunvietto lähetystyössä on erilaista kuin Suomessa: kataja kuusena ja leivonnaiset mielikuvitusta käyttäen saatavilla olevista aineksista, sukulaiset kaukana ja joulunpyhät tavallisia arkipäiviä.

Samalla joulu tarjoaa oivallisen ajan elää lähetyselämää: Joulukoristeet kertovat naapureillekin tulossa olevasta kristittyjen juhlasta, ja piparitalon tekeminen tarjoaa paitsi yhteisen hetken ystävien kanssa, myös mahdollisuuden kertoa joulun päähenkilöstä.

Jeesus lähetti opetuslapset kaikkeen maailmaan elämään ihmisten keskuudessa ja kertomaan evankeliumia syntiemme sovittajasta. Lähetystyöntekijät jatkavat Jeesuksen käskyn mukaista työtä.

Mahdollista joulu lähetystyössä. Anna joululahja lähetykselle!

Loading Päivittää

Annoit minulle tehtävän – lahja lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen

Jeesus antoi tehtävän: ”Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni.”  (Matt. 28:19) Saamme jokainen ottaa käskyn ja tehtävän vastaan lähettäjänä tai lähtijänä.

Lähetysyhdistys Kylväjä kouluttaa uusia lähetystyöntekijöitä yhteistyössä Kirkon lähetystyön keskuksen ja toisten järjestöjen kanssa. Keväällä 2019 Kylväjän lähetyskurssilla opiskelee kolme pitkäaikaiseen lähetystyön valmistautuvaa avioparia sekä muutamia lyhytaikaiseen lähetystyöhön suuntaavia.

Lahjallasi osallistut lähetystyöntekijöiden kouluttamiseen, lähettämiseen ja työn aloitukseen työalueilla kattamalla syntyviä henkilöstö-, asumis- ja työkuluja.

Ota tehtävä vastaan ja lahjoita!Lue lisää →

Loading Päivittää

Hedelmää kantavaksi – lahja paikallisten vastuunkantajien varustamiseen ja koulutukseen

Paikallisia vastuunkantajia varustetaan lähettien ja paikallisten kohtaamisissa ja seurakuntatyössä. Heitä koulutetaan raamattu- ja seurakuntakouluissa. Osallistumme kristittyjen varustamisessa käytettävän Raamatun ja muun kirjallisuuden kääntämiseen paikallisille kielille.

Vastuun kantaminen seurakunnassa alkaa kirkkokahvien järjestämisestä, kolehdin keräämisestä ja musiikkivastuista. Osasta paikallisia kasvaa pienpiirien vetäjiä, hartauksien pitäjiä, seurakuntaneuvostojen jäseniä ja muutamista myös seurakuntien paimenia. Moni innostuu rukoilemaan läheisten puolesta ja kertomaan heidän elämäänsä muuttaneesta uskosta, joka on kantanut hyvää hedelmää.

Osallistu paikallisten vastuunkantajien varustamiseen ja kouluttamiseen, jotta he saisivat kasvaa hedelmän kantajiksi.Lue lisää →

Loading Päivittää

Annoit minulle armon

Kylväjä tekee työtä islaminuskoisten veljeskansojen parissa Etu-Aasiassa ja Kaukasiassa. Kaukasiassa eletään työn alkuvaiheita, Etu-Aasiassa vastuu on siirtymässä vuosikymmenten työn jälkeen paikallisten käsiin.

Kaukasiassa työ alkoi vuonna 2007 ja alueelle on syntynyt rekisteröimätön seurakunta. Paikallisia tavoitetaan kristinuskon sanoman pariin ystävyyssuhteiden ja työpaikkojen kautta sekä järjestämällä suomen kielen opetusta. Uudet kristityt tarvitsevat paljon lähettien tukea, rinnalla kulkemista ja opetusta kasvaakseen ja vahvistuakseen uskossa. Kristityt kokoontuvat lähettien johdolla raamattupiiriin, jumalanpalvelukseen ja kristillisiin juhliin, joihin tulee aina joukko uusia tuttavuuksia.Lue lisää →

Loading Päivittää

Annoit minulle tulevaisuuden – kehitysyhteistyötä Bangladeshissa

Kylväjä tekee Bangladeshissa kehitysyhteistyötä köyhien naisten, lasten ja maattomien ravitsemus-, terveys- ja turvallisuusolosuhteiden parantamiseksi. Kylväjä toteuttaa vuosina 2018 ja 2019 Bangladeshissa kaksi kehitysyhteistyöhanketta: Ruokaturvaa kyläyhteisövoimalla sekä Kylien terveys- ja turvallisuushanke. Ruokaturvahankkeen tavoitteena on parantaa ruoan saatavuutta ja ennaltaehkäistä erityisesti naisten, lasten ja vammaisten aliravitsemusta. Kylien terveys- ja turvallisuus -hankkeessa kehitämme naisten ja lasten elinoloja kyläyhteisöissä järjestämällä ensiapukursseja, vahvistamalla kylälääkäreiden ja neuvoloiden valmiuksia sekä kouluttamalla kyläyhteisöjä valmistautumaan hätätilanteisiin. Anna bangladeshilaisille turvallisempi tulevaisuus! Lue lisää Annoit minulle tulevaisuuden -keräyksestä.

 

Loading Päivittää

Rakennetaan lasten päiväkeskus Etiopiaan -keräys

Kaakkois-Etiopiassa sijaitsevassa Ginnirin kaupungissa toimii Lähetysyhdistys Kylväjän tuella lasten päiväkeskus, jonka toiminnasta ja kummiohjelmasta vastaavat Ginnirin Mekane Yesus -seurakunta ja Ginnirin kaupunki. Päiväkeskuksessa käy noin 60 kummiohjelmassa mukana olevaa köyhää lasta, joista osa on orpoja. Päiväkeskuksessa huolehditaan lasten ruokailuista ja terveydenhuollosta sekä autetaan heitä läksyjen tekemisessä.

Vuonna 2006 perustettu päiväkeskus sijaitsee tällä hetkellä toiminnan jatkuvuuden kannalta epävarmalla vuokratontilla. Siksi kesällä 2017 ostettiin oma tontti, jolle rakennetaan vuoden 2018 aikana uusi päiväkeskus. Tule mukaan rakentamaan lasten päiväkeskusta Etiopiaan!

Tämän lahjan summan voit valita itse. Maksamisen jälkeen voit tulostaa antamastasi lahjasta kertovan lahjakortin.

Lue lisää keräyksestä ja tutustu keräyksen materiaaleihin Rakennetaan lapsille päiväkeskus Etiopiaan -sivuilla.

Loading Päivittää

Kurssipäivä Paimentolaisten seurakuntakoulussa

Paimentolaisten seurakuntakoulu kokoontuu Tsetserlegin kaupungissa Arhangain maakunnassa. Seurakuntakoulun osallistujat tulevat lähikylien jurttaseurakunnista ja opiskelevat viikon jaksoissa Raamattua ja seurakuntatyön eri muotoja. Palattuaan kotikyliinsä he vievät oppimaansa käytäntöön, jotta seurakunnat voivat kasvaa ja juurtua Sanaan.

Lahjakortin hinta (25 €) sisältää yhden opiskelijan osalta kurssin valmistelutöiden, työntekijöiden palkkojen, toimiston, tilojen ja yhteismajoituksen kulut yhdeltä päivältä.

Maksamisen jälkeen voit tulostaa antamastasi lahjasta kertovan lahjakortin.Lue lisää →

Summa: 25,00 €

Loading Päivittää

Kyyhkyslakan aloitus

Lahja sisältää neljä kyyhkystä ja tarvikkeet kyyhkyslakan aloitukseen. Köyhille bangladeshilaisperheille liha on kallista. Kyyhkysistä saa helposti proteiinipitoista ruokaa yhdelle aterialle, jolloin tähteitä ei tarvitse säilyttää kuumissa oloissa. Kyyhkyslakka toimii pienellä hoidolla ja kustannuksilla. Kyyhkyset lisääntyvät nopeasti ja niitä myymällä perheet saavat myös toimeentuloa. Maksamisen jälkeen voit tulostaa antamastasi lahjasta kertovan lahjakortin.

Loading Päivittää

Turvallisempi raskaus ja synnytys naiselle

Kylväjän hankkeessa koulutetaan kotikylissään toimivia äitiysneuvojia: he seuraavat raskauden edistymistä ja auttavat kyläyhteisöjä tekemään omat suunnitelmat muun muassa siihen, miten synnyttävät naiset saadaan käytännössä turvalliseen paikkaan synnyttämään, jotta äiti- ja lapsikuolleisuus vähenisi. Kylväjän hanke vahvistaa äitiysneuvojien osaamista, korostaa raskaudenseurannan tärkeyttä sekä auttaa naisia raskauteen ja synnytykseen liittyvissä hätätapauksissa. Lahjaan sisältyy muun muassa äitiysneuvojien koulutusta ja mentorointia, terveysneuvontaa, lääkkeitä ja liikkuvan laboratorion palveluita odottaville äideille sekä muita tarvikkeita äitiysneuvojille.

Maksamisen jälkeen voit tulostaa antamastasi lahjasta kertovan lahjakortin.

Loading Päivittää

Vuohi säästöryhmäläiselle Bangladeshissa

Osallistumalla vuohen hankintaan 25 € lahjoituksella, tuet bangladeshilaisen perheen elämää ja toimeentuloa. Säästöryhmien itse valitsemat viisi jäsentä osallistuvat ensin yhden päivän vuohenhoitokurssille, yhteensä vuosittain 300 henkilöä. Kurssin jälkeen osallistuja saa emovuohen, jota hän hoitaa. Vuohen saadessa ensimmäiset jälkeläisensä, annetaan yksi niistä säästöryhmän toiselle jäsenelle ja aikanaan hänkin toimii samoin. Ryhmiä kannustetaan ostamaan vuohia myös ryhmän rahastosta, jolloin useampi jäsen voi saada vuohen. Vuohi voi saada jopa kahdet jälkeläiset vuodessa, joten niiden määrä karttuu nopeasti. Vuohi menestyy hyvin kuumassa ilmastossa ja sen hoito on helppoa, sillä se on pieniruokainen ja tyytyy tienpientareiden antiin. Vuohen liha on arvokasta ja nahka pehmeää ja myyntituotto on hyvä.

Maksamisen jälkeen voit tulostaa antamastasi lahjasta kertovan lahjakortin.
Lue lisää →

Loading Päivittää

Oma kirkko Itä-Siperiaan

Kylväjä tekee työtä Burjatiassa Itä­-Siperiassa. Seurakunnalla on suuri tarve omalle kirkkorakennukselle, kirkolle tai seurakuntakodille. Kylväjän keräyksellä tuetaan Itä­-Siperian kirkkohanketta.

Seurakunta tarvitsee tilat käytännöllisistä ja kulttuurisista syistä. Nykyiset tilat ovat Kristuksen armon seurakunnalle liian pienet: seurakunta joutuu kokoontumaan jumalanpalveluksiin kahdessa vuorossa eikä erilaisille työmuodoille ole sopivia tiloja.

Venäläisessä kulttuurissa oma kirkkorakennus koetaan tärkeäksi. Kirkon rakentaminen tai kirkkotilojen ostaminen on pienituloiselle seurakunnalla mahdotonta, joten he ovat pyytäneet meiltä suomalaisilta apua. Jatkossa omasta kiinteistöstä huolehtiminen on myös suuri haaste. Kirkkorakennuksen hankinnassa tarvitaan viisautta ja johdatusta myös paikan suhteen. Monia kysymyksiä ja rukousaiheita on vielä, mutta me voimme olla jo rukouksin ja taloudellisella tuella mukana seurakunnan unelman toteuttamisessa. Parhaassa tapauksessa Ulan-­Uden kirkkorakennus voisi palvella koko Inkerin kirkkoa ja Siperian rovastikuntaa Siperian raamattukouluna.

Haluaisitko olla mukana unelman toteuttamisessa? Osallistu keräykseen!

Lue lisää keräyksestä!

Loading Päivittää

Lahja lähetyselämään kotimaassa

Kylväjä toimii ensisijaisesti ulkomaisilla työalueilla. Suomessa olevien toimintojen tehtävänä on tukea ulkomaista toimintaa, olla yhdyskanavana lähtijöiden ja seurakuntien sekä yksityisten lähettäjien välillä, järjestää lähetystilaisuuksia ja tehdä lähetyskasvatusta, etsiä ja löytää uusia lähtijöitä sekä tiedottaa työalueiden työstä, kulttuurista ja olosuhteista. Tietoa tilaisuuksista löydät Tule mukaan -sivulta.

Loading Päivittää

Lahja nuorisotyöhön

Työntekijät ovat työmme keskeinen voimavara. Pidämme tärkeänä välittää kutsua lähetystyöhön erityisesti nuorille ihmisille. Teemme työtä yhdessä seurakuntien ja toisten järjestöjen kanssa lähetysinnon ja lähetyskasvatuksen edistämiseksi nuorten ja nuorten aikuisten parissa. – Lue lisää nuorten-sivuilta.

Loading Päivittää

Kylväjä-lehden kuluihin

Kylväjä-lehti ilmestyy 10 kertaa vuodessa. Vuoden kuluessa lehti kuljettaa lukijansa kaikkialle maailmaan lähetystyötä esitellen: Tapaamme lehden sivuilla kotimaassa lähetyselämää eläviä ihmisiä, Kylväjä-lehti tarjoaa lukijoilleen hyvää Raamattu-opetusta, innostavia pääkirjoituksia ja värikästä elämää. Lehti on lukijoilleen maksuton. Pidämme arvossa jokaista työn esirukoilijaa. Lehden teolla on hintansa. Siksi tarjoamme lukijoille mahdollisuutta osallistua lehden kuluihin.

Loading Päivittää

Lähetysvartin kuluihin

Lähetysvartti on tiistaisin klo 20.00 kuultava lähetysaiheinen ohjelma Radio Deissä. Lähetysvartissa sukelletaan lähetyselämään haastattelujen ja Jukka Norvannon raamattuopetusten myötä. Ohjelmassa tutustutaan Kylväjän työalueilla tehtävään työhön, niiden kulttuuriin ja seurakuntiin sekä lähetystyöntekijöiden elämään. Ohjelman toimittaa Outi Rajala. Lähetysvartteja sekä pidempiä haastatteluja on mahdollista kuunnella myös Kylväjän nettisivuilla. Radio-ohjelman tuottamisella on hintansa. Siksi tarjoamme kuuntelijoille mahdollisuutta osallistua radio-ohjelman kuluihin.

Loading Päivittää

Lahja Kreikan pakolaistyöhön

Eurooppaan tulee edelleen paljon pakolaisia erityisesti idästä ja etelästä. Tuhannet Keski-Aasiasta lähtöisin olevat ihmiset pyrkivät vuosittain Kreikan kautta Eurooppaan. Moni on paennut Keski-Aasian pitkään kestäneitä levottomuuksia, köyhyyttä ja turvattomuutta Turkkiin ja pyrkii sieltä Kreikan kautta Eurooppaan. Vuonna 2013 Kylväjä liittyi kreikkalaisen Heria Voithias -järjestön (Auttavat kädet) yhteistyökumppaniksi ja lähetimme tuolloin ensimmäiset työntekijämme Ateenaan pakolaistyöhön. Lue tarkemmin pakolaistyön sivulta.

Loading Päivittää

Työalue-, työmuoto- ja työntekijäkohteet löytyvät viitenumerolaskurissa. Viitenumeroa käyttäen tuen voi maksaa Kylväjän pankkitilille:

  • IBAN      FI57 4405 0010 0212 96
  • BIC         ITELFIHH

Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Lähetysyhdistys Kylväjä ry, ruotsiksi Missionsföreningen Såningsmannen rf Luvan numero: RA/2016/472 Toimeenpanoaika ja -alue: Lupa on voimassa 1.1.2017–31.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.