Kehitysyhteistyö

Kylväjä on saanut Suomen valtion kehitysyhteistyövaroja vuodesta 1979 lähtien lukuisille hankkeilleen. Hankkeet ovat oleellinen osa Kylväjän työtä, siinä ihmisten kohtaaminen tapahtuu kokonaisvaltaisesti moninaisen palvelun kautta.

Tällä hetkellä hankkeita on Kylväjän työalueilla Bangladeshissa ja Mongoliassa. Hankkeissa työskentelee Kylväjän lähettämiä, paikallista kieltä ja kulttuuria tuntevia suomalaisia asiantuntijoita.

Vuonna 2017 Kylväjä toteuttaa kahta kehitysyhteistyöhanketta Suomen valtion kehitysyhteistyömäärärahoin. Hankkeisiin tarvittava omavastuuosuus, joka on noin 15 prosenttia, rahoitetaan vapaaehtoisrahoituksella ja seurakunnilta saatavana tukena. Hankkeiden kokonaiskustannuksista Suomeen jäävien hallintokulujen osuus on 10 prosenttia, ja kotimaan tiedotuksen osuus lisäksi noin viisi prosenttia.

Nämä äidit kokoontuivat Bangladeshissa klinikalle saamaan neuvoja ja apua mahdollisiin ongelmiin.

Ihmisarvo kuuluu kaikille

Kehitysmaissa toteutettavat hankkeemme heijastavat järjestömme arvomaailmaa. Meille kristillisen arvomaailman mukaisesti jokainen ihminen on arvokas Jumalan luomana ihmisenä. Jokaisen ihmisen äänen tulee kuulua ja heidät tulee tunnustaa osaksi yhteiskuntaa. Jokaisen ihmisen kunnioittaminen ja erilaisuuden hyväksyminen, suvaitsevuuden edistäminen ja moniäänisyyden toteuttaminen ovat keskeisiä asioita arkisessa työssämme.

Toimintamme alusta saakka tyttöjen ja naisten kouluttaminen on ollut tärkeä osa työtämme, samoin heidän terveysolojensa parantaminen. Toinen pitkäaikainen teemamme on  vammaisten aseman parantaminen, koska heidän asemansa on monissa maissa vaikea, joissain todella vaikea. Olemme saaneet näyttöä, että joskus melko yksinkertaisillakin keinolla asioihin tulee korjausta.

Toteutamme seuraavia hankkeita:

Bangladesh

Maaseudun maattoman väestön terveysolojen kehittäminen

Tämä hanke keskittyy perusterveydenhuollon tarpeisiin useampien etnisten ryhmien parissa useammilla alueilla maan luoteisosassa. Erityisesti hankkeesta hyötyvät äidit ja lapset sekä maattomat päivätyöläiset, jotka kuuluvat alueen vähemmistöheimoihin. Löydät lisää tietoa täältä.

Maaseudun maattoman väestön koulutuksen ja peruselinolojen kehittäminen

Hankkeella tuemme riisinkasvatusalueen maattomien päivätyöläisten ja heidän perheittensä koulutusta. Hanke mahdollistaa alueella asuvien lasten koulunkäynnin kävelymatkan päässä kodeistaan. Hanke luo myös toimeentulomahdollisuuksia alueen perheille ja yhteisöille. Löydät lisää tietoa täältä.

 

Mongolia

Yksinhuoltajaäitien voimaannuttaminen Mongolian maaseudulla

Hanke parantaa mongolialaisia yksinhuoltajaäitien pääsyä koulutukseen ja työmarkkinoille. Koulutus antaa äideille valmiuksia myös pienyrittäjyyteen muodostamalla mikro- ja pienyrityksiä. Löydät lisää tietoa täältä.

Synnytysterveyspalvelujen parantaminen

Hanke pyrkii takaamaan, että etenkin liikuntavammaiset saavat lisääntymisterveyspalveluita Mongoliassa. Hankkeessa perustetaan vertaisryhmiä pyörätuolinkäyttäjille sekä koulutetaan ja varustetaan yhteen synnytyssairaalaan pyörätuoliasiakkaille soveltuva synnytysosasto. Löydät lisää tietoa täältä.

 

Keski-Aasia

Mielenterveyshanke

Sodan  runteleman alueen ihmisten yleisimpiä mielenterveysongelmia ovat masennus, ahdistuneisuus ja posttraumaattinen oireyhtymä. Parantumista vaikeuttavat moninaiset seikat perheenjäsenten häpeän tunteesta vanhoihin perinteisiin ja koulutetun terveydenhoitohenkilökunnan ja tarkoituksenmukaisten tilojen puutteeseen.
Ensimmäinen mielenterveyshankkeemme käynnistyi alueella vuonna 1996. Vuonna 2013 Kylväjä ja yhteistyöjärjestömme käynnisti uuden mielenterveyshankkeen uudella alueella. Hankkeessa on vahva ennaltaehkäisyn ja varhaisen puuttumisen ulottuvuus ja siihen liittyy median kautta toteutettava vaikuttamistyö. Hankejaksoa on pidennetty vuoden 2017 loppuun saakka. Löydät lisää tietoa täältä.

 

Kehitysyhteistyöaineistoa

Kehitysyhteistyöhömme liittyvää aineistoa on tarjolla Kylväjän toimistolla ja sitä voi tilata.

Kylväjän kehitysyhteistyö -vihkonen esittelee Kylväjän UM:n hanketuella toteutettuja hankkeita työalueillamme. Sitä on saatavissa Kylväjän toimistolta. Aineisto on ilmaista. Samoin hienoja A2-kokoisia Bangladesh-aiheisia kehitysyhteistyöhankkeisiimme liittyviä julisteita ja Azerbaidzanin hanketta esittelevää banderollikuvanäyttelyä saa lainaksi.

Kehitysyhteistyön YouTube-kanavalla on videoita Bangladeshista.

 

 

Rukoilemme

  • viisautta uusien hankkeiden suunnitteluun, jotta tehtäisiin sellaisia suunnitelmia, joiden kautta on mahdollista tavoittaa ja auttaa kaikkein köyhimpiä ja haavoittuvimpia ihmisiä.
  • että viime vuonna ulkoasiainministeriön määrärahaleikkausten vuoksi työpaikkansa menettäneille ihmisille löytyisi uusia työpaikkoja.
  • hankkeiden hyödynsaajien puolesta: naisten, lasten, vammaisten ja etnisiin vähemmistöryhmiin kuuluvien puolesta, että he oivaltaisivat olevansa Jumalan luomia, arvokkaita ihmisiä.